Skip to main content

Synonyma

tava anta-kṛt
který tě zahubí — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.12
tava anucara-kiṅkarau
jelikož jsme služebníky Tvého nejdůvěrnějšího oddaného, Nārady Muniho — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.37
tava anukampitām
díky Tvé bezpříčinné milosti k nám. — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.38
tava ājñā-anupālanam
uposlechnout Tvůj příkaz. — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.17
tava aṅghri
Tvých lotosových nohou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.147, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.114
tava-aṅghri
Tvých lotosových nohou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.54
tava darśanāt
pouhým pohledem na Tebe. — Śrīmad-bhāgavatam 9.8.26
tvam tava iti
„ty“ a „tvoje“ — Śrīmad-bhāgavatam 10.74.5
snuṣā iyam tava
toto dítě bude tvoje snacha, manželka tvého budoucího syna — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.4
tava kathāmṛtam
začínající slovy tava kathāmṛtamŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.10
tava kṣetre
v lůně tvé ženy — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.32
tava saṅga
spojení s tebou — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.236
tava
tvým — Bg. 1.3, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.36
tvoji — Bg. 2.36, Śrīmad-bhāgavatam 4.6.46, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.10, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.14, Śrīmad-bhāgavatam 9.22.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.47
tvou — Bg. 2.36
tvých — Bg. 4.5
tvoje — Bg. 10.42, Śrīmad-bhāgavatam 2.4.5, Śrīmad-bhāgavatam 3.7.15, Śrīmad-bhāgavatam 3.14.39, Śrīmad-bhāgavatam 3.18.10, Śrīmad-bhāgavatam 3.20.35, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.23, Śrīmad-bhāgavatam 3.24.14, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.5, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.14, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.8, Śrīmad-bhāgavatam 4.31.5, Śrīmad-bhāgavatam 5.2.8, Śrīmad-bhāgavatam 5.10.25, Śrīmad-bhāgavatam 5.12.3, Śrīmad-bhāgavatam 6.5.42, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.41, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.18, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.23, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.27, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.2, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.9, Śrīmad-bhāgavatam 9.5.20, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.35, Śrīmad-bhāgavatam 9.13.5, Śrīmad-bhāgavatam 9.14.11, Śrīmad-bhāgavatam 9.23.35-36, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.53-55, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.45, Śrīmad-bhāgavatam 10.8.8-9, Śrīmad-bhāgavatam 10.8.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.26.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.36.38, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.9, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.25, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.224, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.147, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.273, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.162, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.242, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.45
Tvém — Bg. 11.15
Tvůj — Bg. 11.16, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.35, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.43, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.28.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.29.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.64.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.27, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.83, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.34, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.101, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.70
Tvou — Bg. 11.20, Bg. 11.36, Bg. 11.41-42, Bg. 11.51, Śrīmad-bhāgavatam 10.15.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.31.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.40.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.70.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.44, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.32, Śrīmad-bhāgavatam 11.6.46, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.17
Tvých — Bg. 11.28, Bg. 11.29, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.41, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.48, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.29.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.29.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.29.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.31.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.42, Śrīmad-bhāgavatam 10.69.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.16, Śrīmad-bhāgavatam 11.6.19, Śrīmad-bhāgavatam 11.6.43, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.9, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.5, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.43, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.45, Śrīmad-bhāgavatam 12.13.22, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.13, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.32
Tvoje — Bg. 11.30, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.13, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.35, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.37, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.43, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.45, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.16, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.18, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.23, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.20, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.29, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.30, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.17, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.58, Śrīmad-bhāgavatam 5.3.12, Śrīmad-bhāgavatam 5.3.15, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.34, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.51, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.26, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.39, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.39, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.47, Śrīmad-bhāgavatam 8.6.9, Śrīmad-bhāgavatam 8.12.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.2.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.6.22-23, Śrīmad-bhāgavatam 10.10.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.10.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.27.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.27.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.48.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.50.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.20, Śrīmad-bhāgavatam 11.6.44, Śrīmad-bhāgavatam 11.12.16, Śrīmad-bhāgavatam 11.20.3, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.4, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.44, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.2, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.30, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.69, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.23, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.91, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.119, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.150, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.33, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.37, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.154, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.194, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.16
Tvé — Bg. 11.31, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.29, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.36, Śrīmad-bhāgavatam 1.11.9, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.40, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.38, Śrīmad-bhāgavatam 3.24.31, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.8, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.10, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.4, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.39, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.40, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.29.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.40.13-14, Śrīmad-bhāgavatam 10.40.13-14, Śrīmad-bhāgavatam 10.49.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.43, Śrīmad-bhāgavatam 10.65.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.69.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.71.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.76.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.78.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.32, Śrīmad-bhāgavatam 11.6.10, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.37, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.72
tobě — Bg. 11.47, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.46-47, Śrīmad-bhāgavatam 4.26.24, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.31, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.40, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.8, Śrīmad-bhāgavatam 8.4.14, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.163
Tvé. — Bg. 18.73
vaše — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.5
tebe — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.2, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.16, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.21, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.34, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.7, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.49, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.46, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.7
Tebou — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.22.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.71.10
Tvá — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.8, Śrīmad-bhāgavatam 3.33.5, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.38
tvé — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.25, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.10, Śrīmad-bhāgavatam 1.16.24, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.12, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.10, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.11, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.32, Śrīmad-bhāgavatam 4.18.9-10, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.32, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.46, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.28, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.35.20-21, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.42
tvůj — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.7, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.9, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.14, Śrīmad-bhāgavatam 3.14.50, Śrīmad-bhāgavatam 3.22.5, Śrīmad-bhāgavatam 4.6.50, Śrīmad-bhāgavatam 4.10.30, Śrīmad-bhāgavatam 4.21.50, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.60, Śrīmad-bhāgavatam 6.11.20, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.29, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.28, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.38-39, Śrīmad-bhāgavatam 9.3.22, Śrīmad-bhāgavatam 9.22.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.17.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.35.14-15, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.42, Śrīmad-bhāgavatam 10.56.45, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.146
tvé. — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.24
tvoje. — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.3
Tvoje. — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.27, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.58
Tebe — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.13, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.33, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.42, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.43, Śrīmad-bhāgavatam 6.11.24, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.42, Śrīmad-bhāgavatam 8.22.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.2.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.27, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.46, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.48, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.61, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.31
tvá — Śrīmad-bhāgavatam 3.22.15, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.19
tebou — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.6, Śrīmad-bhāgavatam 3.33.36, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.30, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.20, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.376
od tebe — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.18, Śrīmad-bhāgavatam 7.4.44
tvou. — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.69
tvého — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.3, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.56, Śrīmad-bhāgavatam 9.8.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.26.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.7, Śrīmad-bhāgavatam 11.6.31