Skip to main content

Synonyma

atha abruvan
jak jsme řekli. — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.6
atha api
i když (to není možné) — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.22
nicméně — Śrīmad-bhāgavatam 3.18.11, Śrīmad-bhāgavatam 4.16.3
přes to všechno — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.56
přesto — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.51, Śrīmad-bhāgavatam 10.2.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.22.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.64.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.69.20-22, Śrīmad-bhāgavatam 10.70.40
navíc — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.2, Śrīmad-bhāgavatam 4.11.25, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.4-6
ještě — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.5
o tolik více — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.38
proto — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.36, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.31
ačkoliv přicházejí, aby napadli — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.56
jinak — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.3
nicménĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.18, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.40, Śrīmad-bhāgavatam 12.9.6, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.7, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.34
přesto tedy — Śrīmad-bhāgavatam 11.26.22
atha
jistě — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.39, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.15
tímto způsobem — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.14, Śrīmad-bhāgavatam 9.5.26
toto — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.10
tehdy — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.33, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.35, Śrīmad-bhāgavatam 4.5.7, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.49-50, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.55, Śrīmad-bhāgavatam 8.12.42, Śrīmad-bhāgavatam 9.7.10, Śrīmad-bhāgavatam 9.7.11, Śrīmad-bhāgavatam 9.7.12, Śrīmad-bhāgavatam 9.7.13, Śrīmad-bhāgavatam 9.7.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.11.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.15.48, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.18.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.27-28, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.27-29, Śrīmad-bhāgavatam 11.6.1, Śrīmad-bhāgavatam 11.27.42, Śrīmad-bhāgavatam 11.30.23
tenkrát — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.48
než — Śrīmad-bhāgavatam 3.27.30
navíc — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.37, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.21-22, Śrīmad-bhāgavatam 7.6.20-23, Śrīmad-bhāgavatam 11.10.14-16, Śrīmad-bhāgavatam 11.12.19
spíše — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.28
jinak — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.7, Śrīmad-bhāgavatam 11.18.5
přesto — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.22
poté (po odchodu Svého otce) — Śrīmad-bhāgavatam 5.4.8
rovněž — Śrīmad-bhāgavatam 5.4.11-12, Śrīmad-bhāgavatam 9.22.30-31
nato — Śrīmad-bhāgavatam 5.23.1
kromě toho — Śrīmad-bhāgavatam 5.26.30, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.136
jakož i — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.25, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.19, Śrīmad-bhāgavatam 6.15.12-15, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.18-19, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.36, Śrīmad-bhāgavatam 7.12.18, Śrīmad-bhāgavatam 7.14.30-33, Śrīmad-bhāgavatam 8.13.2-3, Śrīmad-bhāgavatam 8.13.5, Śrīmad-bhāgavatam 9.15.1
vskutku — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.16
následkem čehož — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.59
pak — Śrīmad-bhāgavatam 6.19.21, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.1, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.2, Śrīmad-bhāgavatam 8.15.8-9, Śrīmad-bhāgavatam 8.21.26, Śrīmad-bhāgavatam 9.10.21, Śrīmad-bhāgavatam 9.12.5, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.3-4, Śrīmad-bhāgavatam 10.4.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.20-22, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.82.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.25-26, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.34, Śrīmad-bhāgavatam 11.27.37, Śrīmad-bhāgavatam 11.27.43
také (jako čtyři Kumārové a další) — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.8
takovém — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.38
Brahmaloka, vrchol hmotného požitku — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.54
poté (po zjevení bohyně štěstí) — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.30
teď — Śrīmad-bhāgavatam 8.10.45
jako — Śrīmad-bhāgavatam 8.15.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.43
samozřejmě — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.44-45
nebo — Śrīmad-bhāgavatam 8.18.22, Śrīmad-bhāgavatam 8.23.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.33.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.12, Śrīmad-bhāgavatam 11.27.19
takto (Cākṣuṣi) — Śrīmad-bhāgavatam 9.2.23-24