Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.14.8

Verš

jñānaṁ cānuyugaṁ brūte
hariḥ siddha-svarūpa-dhṛk
ṛṣi-rūpa-dharaḥ karma
yogaṁ yogeśa-rūpa-dhṛk

Synonyma

jñānam — transcendentální poznání; ca — a; anuyugam — s ohledem na daný věk; brūte — vysvětluje; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; siddha- svarūpa-dhṛk — přijímající podobu osvobozených osobností, jako je Sanaka a Sanātana; ṛṣi-rūpa-dharaḥ — přijímající podobu velkých světců, jako je Yājñavalkya; karma — karma; yogam — systém mystické yogy; yoga- īśa-rūpa-dhṛk — přijímající podobu velkého yogīna, jako je Dattātreya.

Překlad

V každé yuze přijímá Hari, Nejvyšší Osobnost Božství, podobu Siddhů, jako je například Sanaka, aby kázal transcendentální poznání; podobu vznešených světců, jako je Yājñavalkya, aby kázal cestu karmy, a podobu významných yogīnů, jako je Dattātreya, aby vyučoval systém mystické yogy.

Význam

Pro dobro celé lidské společnosti Pán přijímá nejen podobu Manua jakožto inkarnace, která má řádně spravovat vesmír, ale také podobu učitele, yogīna, jñānīho a tak dále. Povinností lidstva je proto jednat takovým způsobem, k jakému Nejvyšší Osobnost Božství nabádá. V současné době lze podstatu veškerého védského poznání nalézt v Bhagavad- gītě, kterou osobně vyložil Nejvyšší Pán a jejíž učení osobně šíří v podobě Śrī Caitanyi Mahāprabhua po celém světě. Jinými slovy: Hari, Nejvyšší Osobnost Božství, je ke všem lidem tak laskavý a milostivý, že se neustále snaží přivést pokleslé duše zpátky domů, zpátky k Bohu.