Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.10.27

Verš

yo ’sau labdha-varo matto
na vadhyo mama sṛṣṭibhiḥ
tapo-yoga-balonnaddhaḥ
samasta-nigamān ahan

Synonyma

yaḥ — ten, kdo; asau — on (Hiraṇyakaśipu); labdha-varaḥ — jenž dostal neobyčejné požehnání; mattaḥ — ode mne; na vadhyaḥ — že nebude zabit; mama sṛṣṭibhiḥ — žádnou z živých bytostí, které jsem stvořil; tapaḥ-yoga-bala — díky askezi, mystické moci a síle; unnaddhaḥ — který byl proto velice pyšný; samasta — všechny; nigamān — védské příkazy; ahan — znevažoval, porušoval.

Překlad

Tento démon Hiraṇyakaśipu ode mne dostal požehnání, že ho nezabije žádná živá bytost, kterou jsem stvořil. Takto ujištěn a posílen askezí a mystickou mocí nadmíru zpyšněl a porušoval všechny védské příkazy.