Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.10.26

Verš

śrī-brahmovāca
deva-devākhilādhyakṣa
bhūta-bhāvana pūrvaja
diṣṭyā te nihataḥ pāpo
loka-santāpano ’suraḥ

Synonyma

śrī-brahmā uvāca — Pán Brahmā řekl; deva-deva — ó můj Pane, pane všech polobohů; akhila-adhyakṣa — vlastníku celého vesmíru; bhūta-bhāvana — ó příčino existence všech živých bytostí; pūrva-ja — ó původní Osobnosti Božství; diṣṭyā — Tvým příkladem nebo díky našemu štěstí; te — Tebou; nihataḥ — zabitý; pāpaḥ — velice hříšný; loka-santāpanaḥ — sužující celý vesmír; asuraḥ — démon Hiraṇyakaśipu.

Překlad

Pán Brahmā řekl: Ó Nejvyšší Pane všech pánů, vlastníku celého vesmíru, ó příznivče všech živých bytostí, původní osobo (ādi-puruṣo), máme velké štěstí, že jsi nyní zabil tohoto hříšného démona, který sužoval celý vesmír.

Význam

Slovo pūrvaja je vysvětleno v Bhagavad-gītě (10.8): ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate. Všichni polobozi včetně Pána Brahmy jsou projeveni z Nejvyšší Osobnosti Božství. Původní osobou, příčinou všech příčin, je tedy Govinda, ādi-puruṣa.