Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.10.28

Verš

diṣṭyā tat-tanayaḥ sādhur
mahā-bhāgavato ’rbhakaḥ
tvayā vimocito mṛtyor
diṣṭyā tvāṁ samito ’dhunā

Synonyma

diṣṭyā — naštěstí; tat-tanayaḥ — jeho syn; sādhuḥ — který je velkým světcem; mahā-bhāgavataḥ — velký a vznešený oddaný; arbhakaḥ — přestože jen dítě; tvayā — Tebou; vimocitaḥ — vysvobozený; mṛtyoḥ — ze spárů smrti; diṣṭyā — také díky štěstí; tvām samitaḥ — zcela pod Tvou ochranou; adhunā — nyní.

Překlad

Hiraṇyakaśipuův syn Prahlāda Mahārāja byl naštěstí ušetřen smrti, neboť je vznešeným oddaným, třebaže je ještě dítě. Nyní je zcela pod ochranou Tvých lotosových nohou.