Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.21.2-3

Verš

vedopavedā niyamā yamānvitās
tarketihāsāṅga-purāṇa-saṁhitāḥ
ye cāpare yoga-samīra-dīpita-
jñānāgninā randhita-karma-kalmaṣāḥ
vavandire yat-smaraṇānubhāvataḥ
svāyambhuvaṁ dhāma gatā akarmakam
athāṅghraye pronnamitāya viṣṇor
upāharat padma-bhavo ’rhaṇodakam
samarcya bhaktyābhyagṛṇāc chuci-śravā
yan-nābhi-paṅkeruha-sambhavaḥ svayam

Synonyma

veda — čtyři Védy (Sāma, Yajur, Ṛg a Atharva), původní poznání pocházející od Nejvyšší Osobnosti Božství; upavedāḥ — dodatečné védské poznání, například Āyur-veda a Dhanur-veda; niyamāḥ — usměrňující zásady; yama — sebeovládání; anvitāḥ — mistři v těchto oborech; tarka — logika; itihāsa — dějiny; aṅga — védské vzdělání; purāṇa — dávné dějiny zaznamenané v příbězích Purāṇ; saṁhitāḥ — védské doplňkové studijní materiály, jako například Brahma-saṁhitā; ye — další; ca — také; apare — jiní než Pán Brahmā a jeho společníci; yoga-samīra-dīpita — rozdmýchaný vzduchem mystické yogy; jñāna-agninā — ohněm poznání; randhita- karma-kalmaṣāḥ — ti, jejichž znečištění plodonosným jednáním bylo zcela odstraněno; vavandire — přednesli modlitby; yat-smaraṇa-anubhāvataḥ — když o Něm meditovali; svāyambhuvam — Pána Brahmy; dhāma — sídla; gatāḥ — dosáhli; akarmakam — kterého nelze dosáhnout materialistickými činnostmi; atha — poté; aṅghraye — lotosovým nohám; pronnamitāya — poklonili se; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; upāharat — provedl uctívání; padma- bhavaḥ — Pán Brahmā, jenž se narodil z lotosového květu; arhaṇa-udakam — obětovaná voda; samarcya — uctívající; bhaktyā — oddanou službou; abhyagṛṇāt — potěšil ho; śuci-śravāḥ — nejslavnější védská autorita; yat- nābhi-paṅkeruha-sambhavaḥ svayam — z jehož pupku vyrostl lotos, ze kterého se osobně zjevil Pán Brahmā.

Překlad

Mezi velkými osobnostmi, jež přišly uctívat lotosové nohy Pána, byli ti, kdo dosáhli dokonalosti v sebeovládání a dodržování usměrňujících zásad, a také odborníci v logice, dějinách, všeobecném vzdělání a védské literatuře označované jako kalpa (pojednávající o dávných historických událostech). Jiní byli velkými znalci védských dodatků, jako je Brahma-saṁhitā, všech Véd (Sāma, Yajur, Ṛg a Atharva) a také doplňkového védského poznání (Āyur-veda, Dhanur-veda a tak dále). Dále byli přítomni ti, kdo se pomocí transcendentálního poznání probuzeného praktikováním yogy zbavili reakcí za materialistické činy, a také ti, kdo dosáhli života na Brahmaloce nikoliv obyčejnou karmou, ale díky pokročilému védskému poznání. Pán Brahmā, který se narodil z lotosu vyrůstajícího z pupku Pána Viṣṇua, nejprve s oddaností uctil zdvižené lotosové nohy Nejvyššího Pána obětováním vody a potom Mu přednesl modlitby.