Skip to main content

Synonyma

karma-adhikāraḥ
hmotnými záležitostmi — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.23
karma-antara
jinými domácími povinnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 10.9.1-2
guṇa-karma-anu-rūpāṇi
podle Jeho vlastností a činností — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.15
guṇa-karma-anubaddham
spoutaná kvalitami přírody a reakcemi za hmotné činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 5.11.8
karma-anubaddhaḥ
spoutané výsledky svých minulých činností — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.9
karma-anubandhanam
které je základem pout k hmotnému jednání. — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.35
karma-anugaḥ
podle reakcí za své plodonosné činy — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.39
karma-anurodhena
s uvážením vykonaných činností — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.43
guṇa-karma-anurūpāṇi
podle Jeho vlastností a činností — Śrīmad-bhāgavatam 10.26.18
karma-anuṣṭhānena
vykonávání činností — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.30
kṛṣṇa-arcana-karma
činnosti uctívání Pána Kṛṣṇy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.336
karma- arjitāḥ ca
vše, čeho dosáhl svými zbožnými činnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.22
karma-arpaṇa
obětování výsledků činností — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.59
karma-atiśayam
překonání v plodonosných činnostech — Śrīmad-bhāgavatam 4.19.2
yathā-karma-avadyam
podle toho, nakolik porušily pravidla a usměrnění podmíněného života — Śrīmad-bhāgavatam 5.26.6
avasita-karma-nirvāṇa-avasaraḥ
Mahārāja Bharata, který zjistil, že nastal čas, aby se rozloučil s královským bohatstvím — Śrīmad-bhāgavatam 5.7.8
karma-bandha
pouto reakcí za plodonosné činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.3
kvůli nevyhnutelným reakcím za minulé činy — Śrīmad-bhāgavatam 10.50.32-33
z pout hmotného jednání — Śrīmad-bhāgavatam 11.27.5
karma-bandhaiḥ
pouty materialistických činů — Śrīmad-bhāgavatam 9.11.23
karma-bandham
pouto v podobě reakce — Bg. 2.39
karma-bandhanaiḥ
všech reakcí za plodonosné činnosti. — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.78
karma-bandhanam
pouto plodonosného jednání — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.20
karma-bandhanaḥ
spoutanost prací — Bg. 3.9
nija-karma-bandhanaḥ
v důsledku svého hříšného jednání přijímá různá těla — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.47
karma-bandhaḥ
pouto plodonosného jednání — Śrīmad-bhāgavatam 3.27.19
pouta plodonosných činností — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.1
pouto k plodonosným činnostem — Śrīmad-bhāgavatam 5.6.5
karma-bandhāt
před pouty plodonosných činností. — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.16
z pout hmotných činností — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.14
basta-karma
kozlovo chování — Śrīmad-bhāgavatam 9.19.7
bhagavat-karma-śīlaḥ
pohroužený v činnostech určených k uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.31
bhartṛ-karma-niṣpattim
úspěšné završení díla jejich pána — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.14
sva-karma-phala-bhuk
jistě získá výsledky svých plodonosných činností — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.163
bhāla karma
dobrou práci — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.117
bhīma-karmā
ten, který koná skutky vyžadující obrovskou sílu — Bg. 1.15
karma-bījam
semeno světských činností — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.33
karma-bījena
ze semene svých činností — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.46
karma-bījānām
těch, jejichž semena plodonosných činností — Śrīmad-bhāgavatam 5.6.1
karma-chidram
nedostatky v obřadu — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.14