Skip to main content

Synonyma

yama-antikam
do sídla Pána Yamarāje — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.21
yama-anucarāḥ
Yamarājovi služebníci — Śrīmad-bhāgavatam 5.26.13
yama-anujā
řeka Yamunā, která je považována za mladší sestru Yamarāje — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.50
ayāta-yāma
nikomu neznámé — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.72
yena yama daṇḍa-dhara
úplně jako vládce smrti Yamarāja. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.235
yama-daṇḍī
podléhající trestu Yamarāje. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.167
yama-dūtau
dva Yamarājovi poslové — Śrīmad-bhāgavatam 3.30.19
yama-karta-hetim
proces duchovního rozvoje — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.48
yama-kiṅkaraiḥ
služebníky Yamarāje — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.47-48
yama-kiṅkarāḥ
všichni služebníci Yamarāje — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.34
kāla-yama
smrt. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.25
yama-kṛṣṇayoḥ
Yamarāje a Pána Kṛṣṇy — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.24-25
yama-kṣayam
do sídla Yamarāje, vládce smrti. — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.5
do Yamarājova sídla — Śrīmad-bhāgavatam 10.64.22
yama-kṣayāt
před trestem Yamarāji — Śrīmad-bhāgavatam 9.20.22
yāma-kṣaṇam
každou hodinu a minutu — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.59
yama-loka
na planetu Yamarāje — Śrīmad-bhāgavatam 11.31.12
yama-preṣyān
poslové Yamarāje — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.31
yama-puruṣaiḥ
pomocníky Yamarāje — Śrīmad-bhāgavatam 5.26.8
yama-puruṣāḥ
Yamarājovi zástupci — Śrīmad-bhāgavatam 5.26.19
Yamarājovi pomocníci — Śrīmad-bhāgavatam 5.26.24
yama-rājñe
králi Yamarājovi — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.21
yama-sadane
v Yamarājově sídle — Śrīmad-bhāgavatam 5.26.31
yama-sādanam
před Yamarāje. — Śrīmad-bhāgavatam 3.30.23
yama-sādane
v sídle Yamarāje — Śrīmad-bhāgavatam 3.30.26
tri-yāma
tři yāmy (devĕt hodin), tj. noc — Śrīmad-bhāgavatam 10.53.23
yama-yātanām upagatam
na pokyn Yamarāje vystavený útrpným podmínkám — Śrīmad-bhāgavatam 5.26.11
yama-uttamāḥ
nejlepší metoda ovládání smyslů — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.61
yama-ādibhiḥ
provozováním sebekázně — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.35
počínaje yamouŚrīmad-bhāgavatam 3.27.6
usmĕrňujícími pravidly sebekáznĕ a tak dále — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.24
yama
Yamy, boha trestu — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.51
sebeovládání — Śrīmad-bhāgavatam 8.21.2-3
pána smrti — Śrīmad-bhāgavatam 10.43.4
a Yamarājem — Śrīmad-bhāgavatam 10.43.5
Yamarāje, vládce smrti — Śrīmad-bhāgavatam 10.59.14
krále smrti — Śrīmad-bhāgavatam 11.30.5
Yamarāja. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.79, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.70
vládce smrti Yamarāja. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.115
ovládání smyslů a mysli — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.145