Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.8.17

Verš

evaṁ vṛttaḥ parityaktaḥ
pitrā sneham apohya vai
yogaiśvaryeṇa bālāṁs tān
darśayitvā tato yayau

Synonyma

evam vṛttaḥ — takto jednající (ohavným způsobem); parityaktaḥ — zavržen; pitrā — svým otcem; sneham — náklonnosti; apohya — který se zřekl; vai — vskutku; yoga-aiśvaryeṇa — mystickou silou; bālān tān — všechny ty chlapce (které utopil); darśayitvā — poté, co je všechny znovu ukázal jejich rodičům; tataḥ yayau — opustil ono místo.

Překlad

Když Asamañjasa prováděl tyto ohavnosti, jeho otec na něj zanevřel a poslal ho do vyhnanství. Tehdy Asamañjasa projevil svou mystickou sílu, kterou všechny chlapce oživil a ukázal je králi i jejich rodičům. Poté opustil Ayodhyu.

Význam

Asamañjasa byl jāti-smara, který díky své mystické síle nezapomněl na dřívější stav svého vědomí. Dokázal tedy oživit i mrtvé. Tím, jaké divy projevil na zesnulých dětech, upoutal pozornost krále i obyčejných lidí. Hned nato odtamtud odešel.