Skip to main content

Zpěv devátý: Osvobození

KAPITOLA PRVNÍ: Král Sudyumna se stává ženou
KAPITOLA DRUHÁ: Dynastie Manuových synů
KAPITOLA TŘETÍ: Sukanyā manželkou Cyavany Muniho
KAPITOLA ČTVRTÁ: Durvāsā Muni napadá Mahārāje Ambarīṣe
KAPITOLA PÁTÁ: Durvāsův život je ušetřen
KAPITOLA ŠESTÁ: Poklesnutí mudrce Saubhariho
KAPITOLA SEDMÁ: Potomci krále Māndhāty
KAPITOLA OSMÁ: Synové Sagary potkávají Pána Kapiladevu
KAPITOLA DEVÁTÁ: Aṁśumānova dynastie
KAPITOLA DESÁTÁ: Zábavy Nejvyššího Pána, Rāmacandry
KAPITOLA JEDENÁCTÁ: Pán Rāmacandra vládne světu
KAPITOLA DVANÁCTÁ: Dynastie Kuśi, syna Pána Rāmacandry
KAPITOLA TŘINÁCTÁ: Dynastie Mahārāje Nimiho
KAPITOLA ČTRNÁCTÁ: Urvaśī okouzluje krále Purūravu
KAPITOLA PATNÁCTÁ: Paraśurāma, válečnická inkarnace Pána
KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ: Pán Paraśurāma ničí vládnoucí třídu světa
KAPITOLA SEDMNÁCTÁ: Dynastie potomků Purūravy
KAPITOLA OSMNÁCTÁ: Král Yayāti získává zpět své mládí
KAPITOLA DEVATENÁCTÁ: Král Yayāti dosahuje osvobození
KAPITOLA DVACÁTÁ: Dynastie Pūrua
KAPITOLA DVACÁTÁ PRVNÍ: Dynastie Bharaty
KAPITOLA DVACÁTÁ DRUHÁ: Potomci Ajamīḍhy
KAPITOLA DVACÁTÁ TŘETÍ: Dynastie synů Yayātiho
KAPITOLA DVACÁTÁ ČTVRTÁ: Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství