Skip to main content

Zpěv desátý: Nejvyšší Dobro

KAPITOLA PRVNÍ: Příchod Pána Kṛṣṇy na planetu Zemi-úvod
KAPITOLA DRUHÁ: Modlitby polobohů k Pánu Kṛṣṇovi v lůně
KAPITOLA TŘETÍ: Narození Pána Kṛṣṇy
KAPITOLA ČTVRTÁ: Kruté činy krále Kaṁsy
KAPITOLA PÁTÁ: Setkání Nandy Mahārāje s Vasudevou
KAPITOLA ŠESTÁ: Usmrcení démonice Pūtany
KAPITOLA SEDMÁ: Zabití démona Tṛṇāvarty
KAPITOLA OSMÁ: Pán Kṛṣṇa ukazuje ve svých ústech vesmírnou podobu
KAPITOLA DEVÁTÁ: Matka Yaśodā svazuje Pána Kṛṣṇu
KAPITOLA DESÁTÁ: Vysvobození yamala-arjunových stromů
KAPITOLA JEDENÁCTÁ: Kṛṣṇovy dětské zábavy
KAPITOLA DVANÁCTÁ: Zabití démona Aghāsury
KAPITOLA TŘINÁCTÁ: Brahmā krade chlapce a telátka
KAPITOLA ČTRNÁCTÁ: Brahmā se modlí k Pánu Kṛṣṇovi
KAPITOLA PATNÁCTÁ: Zabití Dhenuky, démonského osla
KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ: Kṛṣṇa trestá hada Kāliyu
KAPITOLA SEDMNÁCTÁ: Kāliyův příbĕh
KAPITOLA OSMNÁCTÁ: Pán Balarāma zabíjí démona Pralambu
KAPITOLA DEVATENÁCTÁ: Spolknutí lesního požáru
KAPITOLA DVACÁTÁ: Období dešťů a podzim ve Vṛndāvanu
KAPITOLA DVACÁTÁ PRVNÍ: Gopī oslavují píseň Kṛṣṇovy flétny
KAPITOLA DVACÁTÁ DRUHÁ: Kṛṣṇa krade šaty svobodným gopīm
KAPITOLA DVACÁTÁ TŘETÍ: Požehnání manželkám brāhmaṇů
KAPITOLA DVACÁTÁ ČTVRTÁ: Uctívání kopce Govardhanu
KAPITOLA DVACÁTÁ PÁTÁ: Pán Kṛṣṇa zvedá kopec Govardhan
KAPITOLA DVACÁTÁ ŠESTÁ: Úžasný Kṛṣṇa
KAPITOLA DVACÁTÁ SEDMÁ: Modlitby Pána Indry a matky Surabhi
KAPITOLA DVACÁTÁ OSMÁ: Kṛṣṇa zachraňuje Nandu Mahārāje ze sídla Varuṇy
KAPITOLA DVACÁTÁ DEVÁTÁ: Kṛṣṇa a gopī se scházejí k tanci rāsa
KAPITOLA TŘICÁTÁ: Gopī hledají Kṛṣṇu
KAPITOLA TŘICÁTÁ PRVNÍ: Písnĕ gopī v odloučení
KAPITOLA TŘICÁTÁ ČTVRTÁ: Záchrana Nandy Mahārāje a zabití Śaṅkhacūḍy
KAPITOLA TŘICÁTÁ PÁTÁ: Gopī zpívají o Kṛṣṇovi, když se toulá v lese
KAPITOLA TŘICÁTÁ ŠESTÁ: Zabití býčího démona Ariṣṭy
KAPITOLA TŘICÁTÁ SEDMÁ: Zabití démonů Keśīho a Vyomy
KAPITOLA TŘICÁTÁ OSMÁ: Akrūrův příjezd do Vṛndāvanu
KAPITOLA ČTYŘICÁTÁ: Akrūrovy modlitby
KAPITOLA ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ: Kṛṣṇa a Balarāma vstupují do Mathury
KAPITOLA ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ: Zlomení obĕtního luku
KAPITOLA ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ: Kṛṣṇa zabíjí slona Kuvalayāpīḍu
KAPITOLA ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ: Kṛṣṇa zachraňuje syna svého učitele
KAPITOLA ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ: Uddhava navštĕvuje Vṛndāvan
KAPITOLA ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ: Píseň pro čmeláka
KAPITOLA ČTYŘICÁTÁ OSMÁ: Kṛṣṇa tĕší své oddané
KAPITOLA ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ: Akrūrova mise v Hastināpuru
KAPITOLA PADESÁTÁ: Kṛṣṇa zakládá mĕsto Dvāraku
KAPITOLA PADESÁTÁ PRVNÍ: Osvobození Mucukundy
KAPITOLA PADESÁTÁ DRUHÁ: Rukmiṇina zpráva pro Pána Kṛṣṇu
KAPITOLA PADESÁTÁ TŘETÍ: Kṛṣṇa unáší Rukmiṇī
KAPITOLA PADESÁTÁ ČTVRTÁ: Svatba Kṛṣṇy a Rukmiṇī
KAPITOLA PADESÁTÁ PÁTÁ: Pradyumnův příbĕh
KAPITOLA PADESÁTÁ ŠESTÁ: Drahokam Syamantaka
KAPITOLA PADESÁTÁ SEDMÁ: Satrājitova vražda a navrácení drahokamu
KAPITOLA PADESÁTÁ OSMÁ: Kṛṣṇa se žení s pĕti princeznami
KAPITOLA PADESÁTÁ DEVÁTÁ: Zabití démona Naraky
KAPITOLA ŠEDESÁTÁ: Pán Kṛṣṇa škádlí královnu Rukmiṇī.
KAPITOLA ŠEDESÁTÁ PRVNÍ: Pán Balarāma zabíjí Rukmīho
KAPITOLA ŠEDESÁTÁ DRUHÁ: Setkání Ūṣi a Aniruddhy
KAPITOLA ŠEDESÁTÁ TŘETÍ: Pán Kṛṣṇa bojuje s Bāṇāsurou
KAPITOLA ŠEDESÁTÁ-ČTVRTÁ: Osvobození krále Nṛgy
KAPITOLA ŠEDESÁTÁ PÁTÁ: Pán Balarāma navštĕvuje Vṛndāvan
KAPITOLA ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ: Pauṇḍraka, falešný Vāsudeva
KAPITOLA ŠEDESÁTÁ SEDMÁ: Pán Balarāma zabíjí gorilu Dvividu
KAPITOLA ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ: Nārada Muni navštĕvuje paláce Pána Kṛṣṇy ve Dvārace
KAPITOLA SEDMDESÁTÁ: Denní činnosti Pána Kṛṣṇy
KAPITOLA SEDMDESÁTÁ PRVNÍ: Pán cestuje do Indraprasthy
KAPITOLA SEDMDESÁTÁ DRUHÁ: Zabití démona Jarāsandhy
KAPITOLA SEDMDESÁTÁ TŘETÍ: Pán Kṛṣṇa žehná propuštĕným králům
KAPITOLA SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ: Osvobození Śiśupāly při obĕti Rājasūya
KAPITOLA SEDMDESÁTÁ PÁTÁ: Duryodhana ponížen
KAPITOLA SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ: Bitva mezi Śālvou a Vṛṣṇiovci
KAPITOLA SEDMDESÁTÁ SEDMÁ: Pán Kṛṣṇa zabíjí démona Śālvu
KAPITOLA SEDMDESÁTÁ OSMÁ: Zabití Dantavakry, Vidūrathy a Romaharṣaṇy
KAPITOLA SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ: Pán Balarāma jde na poutní cestu
KAPITOLA OSMDESÁTÁ: Brāhmaṇa Sudāmā navštĕvuje Pána Kṛṣṇu ve Dvārace
KAPITOLA OSMDESÁTÁ PRVNÍ: Pán žehná brāhmaṇovi Sudāmovi
KAPITOLA OSMDESÁTÁ DRUHÁ: Kṛṣṇa a Balarāma se setkávají s obyvateli Vṛndāvanu
KAPITOLA OSMDESÁTÁ TŘETÍ: Draupadī se setkává s Kṛṣṇovými královnami
KAPITOLA OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ: Co učili mudrci na Kurukṣetře
KAPITOLA OSMDESÁTÁ PÁTÁ: Pán Kṛṣṇa poučuje Vasudevu a oživuje syny Devakī
KAPITOLA OSMDESÁTÁ ŠESTÁ: Arjuna unáší Subhadru a Kṛṣṇa žehná svým oddaným
KAPITOLA OSMDESÁTÁ SEDMÁ: Modlitby zosobnĕných Véd
KAPITOLA OSMDESÁTÁ OSMÁ: Pán Śiva zachránĕn před Vṛkāsurou
KAPITOLA OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ: Kṛṣṇa a Arjuna přivádĕjí zpĕt brāhmaṇovy syny
KAPITOLA DEVADESÁTÁ: Souhrnný popis slávy Pána Kṛṣṇy