Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.8.18

Verš

ayodhyā-vāsinaḥ sarve
bālakān punar āgatān
dṛṣṭvā visismire rājan
rājā cāpy anvatapyata

Synonyma

ayodhyā-vāsinaḥ — obyvatelé Ayodhyi; sarve — všichni z nich; bālakān — své syny; punaḥ — znovu; āgatān — oživlé; dṛṣṭvā — když viděli; visismire — žasli; rājan — ó králi Parīkṣite; rājā — král Sagara; ca — také; api — jistě; anvatapyata — hořce naříkal (že jeho syn je pryč).

Překlad

Ó králi Parīkṣite, když obyvatelé Ayodhyi spatřili, že chlapci znovu ožili, užasli a král Sagara hořce naříkal nad odchodem svého syna.