Skip to main content

Synonyma

abhavaḥ api
dokonce i osvobození — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.44
api abhūṣayan
přestože byli chlapci ozdobeni svými matkami, zdobili se ještě výše uvedenými předměty. — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.4
tat api acyuta-rakṣaṇam
i v tomto případě Ho zachránil Nejvyšší Pán. — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.26
adhunā api
ještě nyní — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.2
i dnes. — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.18
ještě i dnes — Śrīmad-bhāgavatam 9.11.21
dokonce i dnes — Śrīmad-bhāgavatam 12.10.39
ani dodnes — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.13
adhīyānam api
ačkoliv naplno studoval — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.5
adya api
až po — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.10
dodnes — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.42-44, Śrīmad-bhāgavatam 9.7.5-6, Śrīmad-bhāgavatam 9.19.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.8.47, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.34
do této chvíle — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.19
dokonce až do této chvíle — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.14
až do okamžiku smrti — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.19
dosud — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.1, Śrīmad-bhāgavatam 5.17.14, Śrīmad-bhāgavatam 9.14.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.62.13
dokonce až dosud — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.38
ještě dnes — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.3
i dnes — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.16
až do dnešního dne — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.33
ani dnes — Śrīmad-bhāgavatam 9.8.21, Śrīmad-bhāgavatam 12.13.2
ještě dodnes — Śrīmad-bhāgavatam 9.16.26
až doteď — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.31
ani teď — Śrīmad-bhāgavatam 10.53.23
dokonce i dnes — Śrīmad-bhāgavatam 11.4.6
adya-api
i dnes — Śrīmad-bhāgavatam 5.7.9
aghaḥ api
i Aghāsura — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.38
aham api
dokonce i Já — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.141, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.306
ajñaḥ api
dokonce i hlupák — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.1
dokonce i ten, kdo nemá vůbec žádné poznání — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.1
ajāmilaḥ api
dokonce i Ajāmila (který byl považován za velice hříšného) — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.23
dokonce i Ajāmila — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.24
amaraiḥ api
dokonce i pro polobohy — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.31
amartyasya api
i kdyby to byl polobůh — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.15
pīta-amṛtaiḥ api
přestože pili nektar každý den — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.13
anabhipretān api
ačkoliv si to Jaḍa Bharata nepřál — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.4
anabhiyuktāni api
i když se to jeho synovi nelíbilo — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.6
anyat api
i jiné zábavy — Śrīmad-bhāgavatam 10.7.3
ještě jiný provaz — Śrīmad-bhāgavatam 10.9.16
mahitvam anyat api
i jiné vznešené vlastnosti Pána — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.15
anye api
a také ostatní — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.12