Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.9.21

Verš

yan-nābhi-padma-bhavanād aham āsam īḍya
loka-trayopakaraṇo yad-anugraheṇa
tasmai namas ta udara-stha-bhavāya yoga-
nidrāvasāna-vikasan-nalinekṣaṇāya

Synonyma

yat — Jehož; nābhi — pupek; padma — lotos; bhavanāt — z tohoto domu; aham — já; āsam — projevil jsem se; īḍya — ó Pane, Jehož uctívám; loka-traya — tři světy; upakaraṇaḥ — pomáhající při jejich stvoření; yat — Jehož; anugraheṇa — milostí; tasmai — Jemu; namaḥ — mé poklony; te — Tobě; udara-stha — umístěný v břiše; bhavāya — mající vesmír; yoga-nidrā-avasāna — po skončení onoho transcendentálního spánku; vikasat — kvetoucí; nalina-īkṣaṇāya — Jemu, Jehož otevírající se oči se podobají lotosům.

Překlad

Ó Pane, Jehož uctívám, Tvou milostí jsem se narodil z domova Tvého lotosového pupku, abych stvořil vesmír. V době, kdy jsi spal, se všechny planety nacházely v Tvém transcendentálním břiše. Nyní Tvůj spánek skončil a Tvé oči jsou otevřené jako po ránu rozkvetlé lotosy.

Význam

Brahmā nás učí začátek procesu arcanā, který se vykonává od rána (od čtyř hodin) do noci (do deseti hodin). Oddaný musí brzy ráno vstát a modlit se k Pánu. Potom za dodržování dalších usměrňujících zásad nabízí Pánu ranní maṅgala-ārati. Hloupí neoddaní, kteří nechápou důležitost arcany, kritizují usměrňující zásady, protože svýma očima nemohou vidět, že Pán také ze Své vlastní vůle spí. Neosobní pojetí Nejvyššího je velikou překážkou na cestě oddané služby, a proto je velice obtížné se stýkat s tvrdohlavými neoddanými, kteří vždy uvažují v hmotných pojmech.

Impersonalisté uvažují vždy naopak. Myslí si, že jelikož v hmotě existuje podoba, duchovní existence musí být beztvará, dále jelikož v hmotě existuje spánek, v duchovní existenci spánek být nemůže, a jelikož při uctívání procesem arcanā se uznává, že Božstvo spí, arcanā je māyā. Všechny tyto myšlenky jsou v podstatě hmotné. Myslet pozitivně nebo negativně znamená myslet stále hmotně. Standardní poznání je poznání přijaté z vyššího zdroje neboli z Ved. Z těchto veršů Śrīmad-Bhāgavatamu vidíme, že arcanā je doporučený proces. Předtím, než Brahmā začal tvořit, viděl Pána spát na hadím lůžku ve vlnách pustošící vody. Ve vnitřní energii Pána tedy spánek existuje a Jeho čistí oddaní, jako je Brahmā a členové jeho učednické posloupnosti, to nepopírají. Jasně se zde říká, že Pán spal na rozbouřených vodních vlnách velice šťastně, čímž dokazoval, že na základě Své transcendentální vůle může dělat cokoliv a nic Mu v tom nemůže zabránit. Māyāvādī nedokáže uvažovat mimo rámec své hmotné zkušenosti, a proto popírá Pánovu schopnost spát ve vodě. Jeho chybou je, že přirovnává Pána k sobě samotnému. Takové přirovnání je také hmotné. Celá filozofie māyāvādské školy, založená na záporech neti, neti (“ne to, ne to”), je v podstatě materialistická. Člověk s takovým uvažováním nikdy nebude moci poznat Nejvyššího Pána takového, jaký je.