Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.9.20

Verš

yo ’vidyayānupahato ’pi daśārdha-vṛttyā
nidrām uvāha jaṭharī-kṛta-loka-yātraḥ
antar-jale ’hi-kaśipu-sparśānukūlāṁ
bhīmormi-mālini janasya sukhaṁ vivṛṇvan

Synonyma

yaḥ — ten, kdo; avidyayā — ovlivněn nevědomostí; anupahataḥ — aniž by byl poznamenán; api — přestože; daśa-ardha — pět; vṛttyā — interakce; nidrām — spánek; uvāha — přijal; jaṭharī — v břiše; kṛta — takto jednající; loka-yātraḥ — udržování různých bytostí; antaḥ-jale — ve vodě zpustošení; ahi-kaśipu — na hadím loži; sparśa-anukūlām — šťastný z doteku; bhīma-ūrmi — rozbouřené vlny; mālini — řetězec; janasya — inteligentních lidí; sukham — štěstí; vivṛṇvan — ukazující.

Překlad

Můj Pane, inteligentním osobám ukazuješ blaženost Svého sladkého spánku, kterému se oddáváš na hadím lůžku v rozbouřených vlnách vod zpustošení. Všechny planety vesmíru jsou tehdy uloženy v Tvém břiše.

Význam

Lidé, kteří nedokáží myslet na to, co přesahuje jejich schopnosti, se podobají žábám ve studni, které si nedokáží představit délku a šířku velkého Tichého oceánu. Když tito lidé slyší, že Nejvyšší Pán leží na Svém lůžku ve velkém vesmírném oceánu, považují to za legendu. Diví se, jak někdo může ležet ve vodě a přitom šťastně spát. Svůj nevědomý údiv by však mohli překonat trochou inteligence. V oceánu žije mnoho bytostí, které si také užívají hmotných tělesných činností — jedení, spaní, bránění se a páření. Mohou-li si ve vodě užívat života takové bezvýznamné živé bytosti, proč by nemohl Nejvyšší Pán, který je všemocný, spát na chladném těle hada a vychutnávat běsnění rozbouřených vln oceánu? Pán se od nás liší tím, že všechny Jeho činnosti jsou transcendentální a že může dělat cokoliv, aniž by Ho omezoval čas a prostor. Může si užívat transcendentálního štěstí bez ohledu na hmotné podmínky.