Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.9.19

Verš

tiryaṅ-manuṣya-vibudhādiṣu jīva-yoniṣv
ātmecchayātma-kṛta-setu-parīpsayā yaḥ
reme nirasta-viṣayo ’py avaruddha-dehas
tasmai namo bhagavate puruṣottamāya

Synonyma

tiryak — zvířata nižší než člověk; manuṣya — lidé atd.; vibudha-ādiṣu — mezi polobohy; jīva-yoniṣu — v různých životních druzích; ātma — vlastní já; icchayā — vůlí; ātma-kṛta — Sám Sebou stvořený; setu — povinnosti; parīpsayā — toužící uchovat; yaḥ — kdo; reme — prožívající transcendentální zábavy; nirasta — neovlivněn; viṣayaḥ — hmotné znečištění; api — jistě; avaruddha — projevil; dehaḥ — transcendentální tělo; tasmai — Jemu; namaḥ — klaním se; bhagavate — Osobnosti Božství; puruṣottamāya — prvotnímu Pánu.

Překlad

Ó můj Pane, z vlastní vůle se zjevuješ v různých životních druzích, mezi zvířaty nižšími, než je člověk, i mezi polobohy, abys prožíval Své transcendentální zábavy. Jsi nedotčen hmotným znečištěním. Přicházíš, jen abys splnil povinnosti dané Tvými vlastními náboženskými zásadami, a proto se Ti klaním, ó Nejvyšší Osobo, za to, že projevuješ tyto různé podoby.

Význam

Všechny Pánovy inkarnace v různých životních druzích jsou transcendentální. Ve Svých inkarnacích Kṛṣṇy, Rāmy atd. vypadá jako člověk, ale ve skutečnosti člověk není. Každý, kdo Ho mylně považuje za obyčejného člověka, není příliš inteligentní, jak potvrzuje Bhagavad-gītā (9.11): avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam. Totéž platí, když se zjevuje v inkarnacích kance nebo ryby. Jsou to transcendentální podoby Pána, které za určitých podmínek projevuje pro Své vlastní potěšení a zábavu. Pán tyto transcendentální podoby přijímá většinou proto, aby povzbudil Své oddané. Všechny Jeho inkarnace se zjevují tehdy, když je třeba osvobodit Jeho oddané a uchovat Jeho zásady.