Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.9.18

Verš

yasmād bibhemy aham api dviparārdha-dhiṣṇyam
adhyāsitaḥ sakala-loka-namaskṛtaṁ yat
tepe tapo bahu-savo ’varurutsamānas
tasmai namo bhagavate ’dhimakhāya tubhyam

Synonyma

yasmāt — z Něhož; bibhemi — strach; aham — já; api — také; dvi-para-ardha — až po hranici 4 300 000 000 x 2 x 30 x 12 x 100 slunečních let; dhiṣṇyam — místo; adhyāsitaḥ — umístěný na; sakala-loka — všechny ostatní planety; namaskṛtam — uctíván od; yat — to; tepe — prošel; tapaḥ — pokání; bahu-savaḥ — mnoho a mnoho let; avarurutsamānaḥ — toužící Tě získat; tasmai — Jemu; namaḥ — vzdávám poklony; bhagavate — Nejvyšší Osobnosti Božství; adhimakhāya — Jemu, který je poživatelem všech obětí; tubhyam — Tobě.

Překlad

Ó můj Pane, uctivě se Ti klaním. Jsi nevyčerpatelný čas a poživatel všech obětí. I když sídlím na místě, které přetrvá celé dvě parārdhy, i když jsem vládce všech ostatních planet ve vesmíru a i když jsem prošel mnoha lety pokání za účelem seberealizace, přesto Ti vzdávám svoji úctu.

Význam

Brahmā je největší osobnost ve vesmíru, protože žije nejdéle ze všech. Je nejúctyhodnější osobností co se týče pokání, vlivu, prestiže atd., a přesto musí Pánovi vzdávat uctivé poklony. Všichni ostatní, kteří zdaleka nedosahují Brahmovy úrovně, proto musí bezvýhradně následovat jeho příkladu a vzdávat Pánovi povinně úctu.