Skip to main content

Synonyma

para-abhidhyānena
tělesným pojetím vlastního já — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.10
para-abhidhyāyinyā
protože pokládá tělo za své vlastní já — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.23
sva-para-abhiniveśena
sestávající z pohroužení v tělesném pojetí sebe a druhých — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.60
para-vyoma-adhikārī
vládnoucí Božstvo planet Vaikuṇṭhy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.115
para-amṛta
nektarovější — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.151, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.44
para-anubhāvam
díky své čisté oddanosti Nejvyššímu Pánu. — Śrīmad-bhāgavatam 9.5.24
para-anubhāvaḥ
který byl velice pokročilý co se týče duchovní realizace — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.24
para-anucintām
transcendentálních myšlenek — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.7
tvat-para-anugraheṇa
s takovým soucitem, jako máš Ty. — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.29
para-vitta-apatya-kalatrāṇi
peníze, manželku a děti jiného — Śrīmad-bhāgavatam 5.26.8
para-apekṣā
závislost na ostatních — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.224
pāra-apāra
délka a šířka — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.137
dvi-para-ardha
až po hranici 4 300 000 000 x 2 x 30 x 12 x 100 slunečních let — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.18
dvĕma polovinami Brahmova života — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.1
para-ardhasya
vyšší poloviny — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.35
para-ardhaḥ
polovina života — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.34
para-ardhya
velice cenné — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.27
velice drahocenným — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.41
para-ardhyaiḥ
velmi cennými — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.65-67
para-ardhyāni
velice cenné — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.29
para-arditā
poražený nepřáteli. — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.26
para-artha
ve prospĕch druhých — Śrīmad-bhāgavatam 10.22.31-32
prospĕch ostatních — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.38
para-artha-niṣṭhāḥ
mají zájem prokazovat druhým dobro tím, že by jim předávali prospěch, který přináší hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, že by je poučovali o vědomí Kṛṣṇy — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.44
para-artha-īha
jednat a toužit v zájmu Nejvyššího — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.33-35
para-artha-bhavakāḥ
velmi prospěšní druhým — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.32
para-arthe
po bohatství druhých — Śrīmad-bhāgavatam 3.30.11
asva-para-dṛṣṭīnām
kteří nerozlišují mezi tím, co patří jim a co patří ostatním — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.4
para-avara
minulost a budoucnost — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.16
duchovní a hmotné — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.15
s minulostí a budoucností — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.24
vyšších či nižších — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.27
všeho, vyššího i nižšího — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.48
para-avara-īśam
vlastník duchovních a hmotných světů — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.7
para-avara-ātma-āśrayaṇam
útočiště všech živých bytostí, vyvinutých i primitivních — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.27
para-avara-dṛk
vidící příčinu a následek — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.11
para-avara-īśe
Pán vesmíru — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.46
Pane vesmíru — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.84
para-avaram
lepší a horší. — Śrīmad-bhāgavatam 9.5.7
příčinu a následek osudu. — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.5