Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.9.22

Verš

so ’yaṁ samasta-jagatāṁ suhṛd eka ātmā
sattvena yan mṛḍayate bhagavān bhagena
tenaiva me dṛśam anuspṛśatād yathāhaṁ
srakṣyāmi pūrvavad idaṁ praṇata-priyo ’sau

Synonyma

saḥ — On; ayam — Pán; samasta-jagatām — všech vesmírů; suhṛt ekaḥ — jediný přítel a filozof; ātmā — Nadduše; sattvena — kvalitou dobra; yat — ten, který; mṛḍayate — způsobuje štěstí; bhagavān — Osobnost Božství; bhagena — se šesti vznešenými vlastnostmi; tena — Jím; eva — jistě; me — mně; dṛśam — schopnost vnitřního pohledu; anuspṛśatāt — kéž dá; yathā — jako; aham — já; srakṣyāmi — budu schopen tvořit; pūrva-vat — jako předtím; idam — tento vesmír; praṇata — odevzdaný; priyaḥ — drahý; asau — On (Pán).

Překlad

Kéž je ke mně Nejvyšší Pán milostivý. Je jediným přítelem a duší všech živých bytostí na světě a všechny udržuje prostřednictvím Svých šesti transcendentálních vznešených vlastností, aby dosáhli konečného štěstí. Kéž je ke mně milostivý, abych mohl být jako dřív obdařen schopností vnitřního pohledu, nutnou pro tvoření, neboť také patřím k odevzdaným duším, které jsou Pánovi drahé.

Význam

Nejvyšší Pán, Puruṣottama, Śrī Kṛṣṇa, udržuje všechny bytosti v transcendentálním i hmotném světě. Je životem a přítelem všech, neboť mezi živými bytostmi a Pánem věčně existuje přirozená náklonnost a láska. Je přítelem a příznivcem všech a je jeden jediný. Pán všude udržuje všechny živé bytosti prostřednictvím Svých šesti transcendentálních vznešených vlastností, díky čemuž je známý jako bhagavān neboli Nejvyšší Osobnost Božství. Pán Brahmā se modlil o Jeho milost, aby byl schopen stvořit vesmír, jako to učinil předtím — jedině Pánovou bezpříčinnou milostí mohl stvořit hmotné osobnosti, jako je Marīci, i duchovní osobnosti, jako je Nārada. Brahmā se modlil k Pánovi, protože Pán je odevzdané duši velice drahý. Odevzdaná duše nezná nic než Pána, a Pán je k ní proto velice laskavý.