Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.9.23

Verš

eṣa prapanna-varado ramayātma-śaktyā
yad yat kariṣyati gṛhīta-guṇāvatāraḥ
tasmin sva-vikramam idaṁ sṛjato ’pi ceto
yuñjīta karma-śamalaṁ ca yathā vijahyām

Synonyma

eṣaḥ — toto; prapanna — ten, který je odevzdaný; vara-daḥ — příznivec; ramayā — vždy si užívající s bohyní štěstí (Lakṣmī); ātma-śaktyā — se Svojí vnitřní energií; yat yat — cokoliv; kariṣyati — může učinit; gṛhīta — přijímající; guṇa-avatāraḥ — inkarnace kvality dobra; tasmin — Jemu; sva-vikramam — s Jeho všemocností; idam — tento vesmírný projev; sṛjataḥ — tvořící; api — přestože; cetaḥ — srdce; yuñjīta — být zaměstnán; karma — práce; śamalam — hmotný vliv; ca — také; yathā — jako; vijahyām — mohu se zříci.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je věčným příznivcem odevzdaných duší. Své činnosti vždy vykonává prostřednictvím Své vnitřní energie, bohyně štěstí jménem Ramā. Modlím se pouze o to, abych Mu mohl sloužit stvořením hmotného světa a nebyl svojí prací hmotně ovlivněn. Jedině tak se budu schopen zbavit falešné pýchy, že jsem stvořitel.

Význam

O hmotné tvoření, udržování a ničení se starají tři inkarnace hmotných kvalit přírody — Brahmā, Viṣṇu a Maheśvara. Vnitřní energie Pána v inkarnaci Viṣṇua je však svrchovanou energií pro všechny činnosti. Brahmā, který při stvoření pouze pomáhá, chtěl zůstat ve svém skutečném postavení Pánova nástroje a vyhnout se namyšlenosti a falešné pýše, kdyby sám sebe začal považovat za stvořitele. Tak je možné být drahý Nejvyššímu Pánu a získat Jeho požehnání. Hloupí lidé si chtějí připisovat zásluhy za vše, co vytvoří, ale inteligentní osoby dobře vědí, že bez Pánova svolení se nepohne ani stéblo trávy, a že všechny zásluhy za úžasná stvoření musí být tudíž připsány Jemu. Jedině vyvinutím duchovního vědomí se může živá bytost očistit od hmotných vlivů a přijmout požehnání, která Pán nabízí.