Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.9.24

Verš

nābhi-hradād iha sato ’mbhasi yasya puṁso
vijñāna-śaktir aham āsam ananta-śakteḥ
rūpaṁ vicitram idam asya vivṛṇvato me
mā rīriṣīṣṭa nigamasya girāṁ visargaḥ

Synonyma

nābhi-hradāt — z jezera v pupku; iha — v tomto věku; sataḥ — ležící; ambhasi — ve vodě; yasya — ten, který; puṁsaḥ — Osobnosti Božství; vijñāna — celého vesmíru; śaktiḥ — energie; aham — já; āsam — narodil jsem se; ananta — neomezený; śakteḥ — mocného; rūpam — podobu; vicitram — rozmanitou; idam — tuto; asya — Jeho; vivṛṇvataḥ — projevující; me — mně; — kéž ne; rīriṣīṣṭa — zanikne; nigamasya — Ved; girām — zvuků; visargaḥ — vibrace.

Překlad

Pánovy energie jsou nespočetné. Když leží ve vodách zpustošení, rodím se jako celková energie vesmíru z jezera v Jeho pupku, z něhož vyrůstá lotosový květ. Nyní projevuji Jeho různé energie v podobě hmotného vesmíru. Modlím se proto, abych se při svých hmotných činnostech neodchýlil od vibrací védských hymnů.

Význam

Každý, kdo prokazuje transcendentální láskyplnou službu Pánu v tomto hmotném světě, vykonává mnoho hmotných činností, a není-li dostatečně silný, aby se ubránil před náporem hmotných vlivů, může být od duchovní energie odvrácen. Brahmā musí při hmotném stvoření vytvořit všechny druhy živých bytostí s těly, které vyhovují jejich hmotnému postavení. Brahmā chce, aby ho Pán chránil, neboť se musí stýkat s mnoha hříšnými živými bytostmi. Obyčejný brāhmaṇa může stykem s mnoha pokleslými podmíněnými dušemi ztratit svoji brahma-tejas, bráhmanskou dokonalost. Brahmā jako nejvyšší brāhmaṇa se bojí takové ztráty, a proto se modlí k Pánu o ochranu. To je varování pro každého zájemce o duchovní pokrok v životě. Kdo nemá dostatečnou ochranu od Pána, může ze svého duchovního postavení poklesnout. Proto se musíme neustále modlit k Pánu o ochranu a požehnání pro vykonávání našich povinností. Když Pán Caitanya pověřil Své oddané misionářskou činností, ujistil je také Svojí ochranou proti náporu hmotných vlivů. Ve Vedách je řečeno, že cesta duchovního života je ostrá jako nabroušená čepel břitvy. Malá nepozornost může okamžitě způsobit chaos a krveprolití, ale zcela odevzdaná duše při plnění zadaných povinností vždy vyhledává ochranu u Pána a nebojí se hmotného znečištění.