Skip to main content

Synonyma

asya
toho — Bg. 2.17, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.28, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.47, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.17, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.135, Īśo 5, Īśo 5
tohoto — Bg. 2.40, Bg. 9.17, Bg. 11.18, Bg. 11.38, Bg. 11.43, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.39, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.40, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.43-44, Śrīmad-bhāgavatam 8.6.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.11.55, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.27.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.42, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.36
jeho — Bg. 2.59, Bg. 2.65, Bg. 2.67, Bg. 3.18, Śrīmad-bhāgavatam 1.2.21, Śrīmad-bhāgavatam 1.5.16, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.43, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.47, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.33, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.28-29, Śrīmad-bhāgavatam 3.10.14, Śrīmad-bhāgavatam 3.11.33, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.54, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.48, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.49, Śrīmad-bhāgavatam 4.15.24, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.26, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.25, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.7, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.28, Śrīmad-bhāgavatam 8.15.28, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.9, Śrīmad-bhāgavatam 9.7.12, Śrīmad-bhāgavatam 9.17.5, Śrīmad-bhāgavatam 9.20.24-26, Śrīmad-bhāgavatam 10.24.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.37.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.43.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.48, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.49, Śrīmad-bhāgavatam 10.76.18-19, Śrīmad-bhāgavatam 10.78.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.20-22, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.56, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.8, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.30, Śrīmad-bhāgavatam 11.20.8, Śrīmad-bhāgavatam 11.20.30, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.21, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.35, Śrīmad-bhāgavatam 11.26.26, Śrīmad-bhāgavatam 11.30.38, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.59, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.88-90, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.40, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.105
její — Bg. 3.34, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.15, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.44, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.27, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.4
tohoto chtíče — Bg. 3.40
tuto — Bg. 6.39, Bg. 11.52
tento — Bg. 9.3, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.18
živé bytosti — Bg. 13.22, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.49, Śrīmad-bhāgavatam 2.8.7, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.34, Śrīmad-bhāgavatam 3.27.4, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.44, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.65, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.73, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.10, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.39, Śrīmad-bhāgavatam 11.9.26, Śrīmad-bhāgavatam 11.10.33, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.31, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.13
tohoto stromu — Bg. 15.3-4, Śrīmad-bhāgavatam 11.12.22-23, Śrīmad-bhāgavatam 11.12.22-23
zjevených vesmírů — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.1
této planety Země — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.7
Jeho — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.37, Śrīmad-bhāgavatam 1.10.28, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.28, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.28, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.29, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.30, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.32, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.33, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.39, Śrīmad-bhāgavatam 2.6.4, Śrīmad-bhāgavatam 2.6.5, Śrīmad-bhāgavatam 2.6.23, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.7, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.11, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.30, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.41, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.5, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.6, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.15, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.24, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.54, Śrīmad-bhāgavatam 3.28.32, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.2, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.17.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.25.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.43.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.43.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.15-16, Śrīmad-bhāgavatam 12.11.16, Śrīmad-bhāgavatam 12.11.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.3, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.3, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.141, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.101, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.182, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.306, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.136, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.160, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.35
Jeho (Pána Kṛṣṇy) — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.6
takových zločinců — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.14
za tyto činy — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.48
Jeho (Pána) — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.38, Śrīmad-bhāgavatam 7.11.8-12
vesmírné podoby Pána — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.42
Pána — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.18, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.6, Śrīmad-bhāgavatam 3.28.28, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.18, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.33, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.29, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.13
stvoření — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.45
Jeho. — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.20
od gigantické podoby — Śrīmad-bhāgavatam 3.6.16
gigantické podoby — Śrīmad-bhāgavatam 3.6.17, Śrīmad-bhāgavatam 3.6.18, Śrīmad-bhāgavatam 3.6.21, Śrīmad-bhāgavatam 3.6.22, Śrīmad-bhāgavatam 3.6.23, Śrīmad-bhāgavatam 3.6.24, Śrīmad-bhāgavatam 3.6.25, Śrīmad-bhāgavatam 3.6.26, Śrīmad-bhāgavatam 3.6.27
obyčejných lidí — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.17
jeho (Brahmy) — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.44
Nejvyššího Pána. — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.33
tohoto vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 3.19.17, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.12, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.11, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.49, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.46, Śrīmad-bhāgavatam 11.4.5, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.17, Śrīmad-bhāgavatam 12.7.9-10, Śrīmad-bhāgavatam 12.7.17, Śrīmad-bhāgavatam 12.7.18, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.45
Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 3.19.29
Pána Brahmy — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.28
o Něm — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.2, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.1
podmíněné duše — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.7
tohoto stvoření — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.9, Śrīmad-bhāgavatam 11.6.16, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.18
vesmírné podoby — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.59, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.60
virāṭ-puruṣi — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.62
Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.39, Śrīmad-bhāgavatam 4.11.20
tohoto světa — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.44, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.21
tohoto člověka — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.35
oddaného, který dělá pokroky. — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.39
světa — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.7, Śrīmad-bhāgavatam 4.19.38
oddaného — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.24
Dakṣi — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.29