Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.9.25

Verš

so ’sāv adabhra-karuṇo bhagavān vivṛddha-
prema-smitena nayanāmburuhaṁ vijṛmbhan
utthāya viśva-vijayāya ca no viṣādaṁ
mādhvyā girāpanayatāt puruṣaḥ purāṇaḥ

Synonyma

saḥ — On (Pán); asau — ten; adabhra — neomezený; karuṇaḥ — milostivý; bhagavān — Osobnost Božství; vivṛddha — přesahující všechny meze; prema — láska; smitena — úsměvem; nayana-amburuham — lotosové oči; vijṛmbhan — otevřením; utthāya — pro rozkvět; viśva-vijayāya — pro oslavu vesmírného stvoření; ca — a také; naḥ — naše; viṣādam — sklíčenost; mādhvyā — sladkými; girā — slovy; apanayatāt — kéž laskavě odstraní; puruṣaḥ — Nejvyšší; purāṇaḥ — nejstarší.

Překlad

Pán, nejvyšší a nejstarší ze všech, je neomezeně milostivý. Přeji si, aby se na mě usmál a udělil mi požehnání tím, že otevře Své lotosové oči. Když laskavě vysloví Své pokyny, může zvelebit celé vesmírné stvoření a odstranit naši sklíčenost.

Význam

Pánova milost k pokleslým duším v tomto hmotném světě neustále roste. Celý vesmírný projev je pro všechny příležitostí, aby se zdokonalili v oddané službě Pánu, která je smyslem jejich života. Pán se expanduje do mnoha osobností, které jsou buď expanzemi Jeho Samotného, nebo Jeho oddělenými expanzemi. Oddělené expanze jsou osobnosti na úrovni individuální duše, zatímco osobní expanze jsou Pán Samotný. Jeho přímé expanze jsou vládci a oddělené expanze jsou ovládané bytosti, určené k vzájemné výměně transcendentální blaženosti se svrchovanou podobou blaženosti a poznání. Osvobozené duše se mohou zapojit do tohoto blaženého vztahu vládce a ovládaných bez vymyšlených hmotných představ. Typickým příkladem takového transcendentálního vztahu mezi vládcem a ovládanými je Pánova rāsa-līlā s gopīmi. Gopī jsou ovládané expanze Jeho vnitřní energie, a proto nelze Pánův tanec rāsa-līlā nikdy přirovnávat k hmotnému vztahu mezi mužem a ženou. Je to nejdokonalejší stádium výměny citů mezi Pánem a živými bytostmi. Pán dává pokleslým duším příležitost dosáhnout této nejvyšší dokonalosti života. Pán Brahmā je pověřen řízením celého vesmírného představení, a proto se modlí, aby mu k tomu Pán požehnal.