Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.9.26

Verš

maitreya uvāca
sva-sambhavaṁ niśāmyaivaṁ
tapo-vidyā-samādhibhiḥ
yāvan mano-vacaḥ stutvā
virarāma sa khinnavat

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — velký mudrc Maitreya řekl; sva-sambhavam — zdroj svého zrození; niśāmya — když viděl; evam — takto; tapaḥ — odříkání; vidyā — poznání; samādhibhiḥ — a také soustředěním mysli; yāvat — jak jen bylo možné; manaḥ — mysl; vacaḥ — slova; stutvā — po skončení své modlitby; virarāma — zmlkl; saḥ — on (Brahmā); khinna-vat — jako kdyby byl unaven.

Překlad

Mudrc Maitreya řekl: Ó Viduro, když Brahmā spatřil zdroj svého zrození, Osobnost Božství, modlil se o milost Pána, jak jen mu jeho mysl a slova dovolovaly. Po skončení své modlitby zmlkl, jako kdyby byl svým odříkáním, poznáním a meditací unaven.

Význam

Brahmu osvítil poznáním Pán sídlící v jeho srdci. Poté, co byl Brahmā stvořen, nemohl nalézt zdroj svého zrození, ale po určité době odříkání a meditace tento zdroj uviděl, a tak byl ze svého srdce osvícen. Duchovní mistr vně i duchovní mistr uvnitř jsou zástupci Pána. Žádná osoba, která dosud nepřišla do styku s těmito pravými zástupci Pána, se nemůže prohlašovat za duchovního mistra. Brahmā neměl možnost využít pomoci duchovního mistra zvenčí, protože byl tehdy jediným tvorem ve vesmíru. Pán však byl s jeho modlitbami spokojen a poučil ho o všem zevnitř.