Skip to main content

Synonyma

prema-abhidhāna
zvaná láska k Bohu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.4
prema-adhīna
ovlivněný láskou. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.34
ovládaný láskou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.52
závislý na lásce — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.52
bhakta-prema-adhīna
vždy podřízený láskyplným citům svých oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.156
akaitava kṛṣṇa-prema
čistá láska ke Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.43
prema- amara-taroḥ
věčného stromu lásky k Bohu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.7
kṛṣṇa-prema-amṛta varṣe
neustále z něho proudí přívaly oddané služby — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.30
kṛṣṇa-prema-amṛta-pūra
nektar oddané služby Kṛṣṇovi. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.40
kṛṣṇa-prema-amṛta
nektar lásky ke Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.259
prema-amṛta
věčného nektaru lásky k Bohu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.254
s nektarem božské lásky — Nektar pokynů 9
prema-amṛta-āsvādana
vychutnávání transcendentální blaženosti lásky ke Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.14
prema-amṛta-vṛṣṭye
proudy nektaru transcendentální lásky k Bohu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.174
prema-amṛte tṛpta
spokojený pouze v láskyplné službě Pánu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.124
kṛṣṇa-prema anargala
nepřetržitě naplněný extatickou láskou ke Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.135
prema-antaraṅga-bhūtāni
které jsou důvěrné povahy v láskyplných vztazích mezi oddanými a Kṛṣṇou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.95-98
sva-sva-prema-anurūpa
podle vlastní lásky — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.143
apūrva prema
neobvyklou lásku — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.60
prema-arṇava-madhye
v oceánu lásky k Bohu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.28
atulya-madhura-prema
nesrovnatelnou milostnou láskou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.82-83
prema-avasthā
stav extáze — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.39
prema-aśru-kaṇṭhyaḥ
zalykaly se slzami lásky — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.7
prema-aśru
slz čisté lásky — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.32
prema-aṅkura
dozrání lásky k Bohu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.19
semínko extatické lásky ke Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.36
prema-aṅkuram
semínko lásky — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.151
sei prema-aṅkurera
tohoto semínka extatické lásky ke Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.36
prema-bale
mocí tvé lásky — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.289
bhakta-prema-sīmā
nejzazší mez extatické lásky oddaného. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.211
prema-uddaṇḍa-bhakti
nejpokročilejší v lásce k Bohu a oddané službě — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.26
prema-bhakti
láskyplné oddané služby — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.14
oddaná služba s láskou k Bohu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.99-100
lásku k Bohu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.32, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.256
lásku ke Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.35
láska ke Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.38, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.24
lásku k Bohu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.242
oddanou službu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.297
láskyplnou službu Pánu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.23
lásky k Bohu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.251