Skip to main content

Synonyma

anāgaḥsu iha
nevinným — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.15
iha api
sem, na toto místo — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.16
jemu nadřazenější — Nektar pokynů 9
para-artha-īha
jednat a toužit v zájmu Nejvyššího — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.33-35
iha asya
tohoto světa — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.23
ihā ba-i
mimo to — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.54
ihā bale
říká — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.252
yaḥ ca iha
cokoli jiného — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.10
ihā dekhi'
to když vidíte — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.250
když to viděl — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.24
když to uvidí (vlastnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua) — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.9
iha eva
v nynějším těle — Bg. 5.23
grāmya-īhā-uparamaḥ
neúčastnění se takzvaných lidumilných činností — Śrīmad-bhāgavatam 7.11.8-12
ihā haite
z toho — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.17, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.153
z těchto rozhovorů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.308
ze které — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.169
z těchto věcí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.119
ihā va-i
vyjma toho — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.236
vedle toho — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.192
mimo toto — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.191
bez toho — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.58
iha
v tomto životě — Bg. 2.5, Bg. 2.50, Bg. 3.16, Bg. 5.19, Śrīmad-bhāgavatam 1.11.6, Śrīmad-bhāgavatam 1.19.37, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.33, Śrīmad-bhāgavatam 2.3.11, Śrīmad-bhāgavatam 3.27.28-29, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.31, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.31, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.21, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.58, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.10, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.11, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.13, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.14, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.15, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.16, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.17, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.18, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.19, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.20, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.21, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.22, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.23, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.24, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.25, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.26, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.27, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.28, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.29, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.30, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.31, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.32, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.33, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.34, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.35, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.7, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.8, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.45, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.46, Śrīmad-bhāgavatam 6.19.25, Śrīmad-bhāgavatam 7.6.1, Śrīmad-bhāgavatam 8.3.25
v tomto světě — Bg. 2.5, Bg. 2.41, Bg. 4.2, Bg. 4.38, Bg. 7.2, Bg. 11.32, Bg. 15.3-4, Bg. 16.24, Śrīmad-bhāgavatam 1.3.39, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.9, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.43, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.50, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.6, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.12, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.13, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.40, Śrīmad-bhāgavatam 3.4.15, Śrīmad-bhāgavatam 3.4.31, Śrīmad-bhāgavatam 3.7.39, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.8, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.14, Śrīmad-bhāgavatam 3.24.27, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.39-40, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.5, Śrīmad-bhāgavatam 3.28.29, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.16, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.27, Śrīmad-bhāgavatam 4.2.24, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.24, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.17, Śrīmad-bhāgavatam 4.19.37, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.8, Śrīmad-bhāgavatam 4.23.1-3, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.17, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.75, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.54, Śrīmad-bhāgavatam 4.31.10, Śrīmad-bhāgavatam 5.10.19, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.19, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.4, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.6, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.17, Śrīmad-bhāgavatam 6.5.15, Śrīmad-bhāgavatam 6.5.17, Śrīmad-bhāgavatam 6.10.33, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.3, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.15, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.44, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.49, Śrīmad-bhāgavatam 7.6.19, Śrīmad-bhāgavatam 7.6.25, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.42, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.46, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.19, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.64, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.16-17, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.59, Śrīmad-bhāgavatam 8.12.8, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.10.15, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.42, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.21, Nektar pokynů 6
v této yoze — Bg. 2.40
na tomto světě — Bg. 3.18, Bg. 17.18, Śrīmad-bhāgavatam 1.19.23, Śrīmad-bhāgavatam 4.21.22, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.31, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.36, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.27, Śrīmad-bhāgavatam 9.21.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.68
v hmotném světě — Bg. 3.37, Bg. 4.12, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.29, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.5, Śrīmad-bhāgavatam 9.8.13
v tomto hmotném světě — Bg. 6.40, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.19, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.31, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.5, Śrīmad-bhāgavatam 4.21.27, Śrīmad-bhāgavatam 4.21.34, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.33, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.19, Śrīmad-bhāgavatam 5.3.14, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.24, Śrīmad-bhāgavatam 5.6.2, Śrīmad-bhāgavatam 5.11.15, Śrīmad-bhāgavatam 5.12.16, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.6, Śrīmad-bhāgavatam 6.5.13, Śrīmad-bhāgavatam 6.5.14, Śrīmad-bhāgavatam 6.5.19, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.35, Śrīmad-bhāgavatam 6.10.32, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.55, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.46, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.21, Śrīmad-bhāgavatam 7.6.15, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.37, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.41, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.43, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.19, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.11, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.50-51, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.62, Śrīmad-bhāgavatam 10.10.32, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.195, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.166, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.213
v tomto — Bg. 11.7, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.18, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.24, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.8, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.13, Śrīmad-bhāgavatam 11.3.5
za tohoto života. — Bg. 17.28
v tomto hmotném světě. — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.25, Śrīmad-bhāgavatam 4.11.15
tímto — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.25
zde — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.21, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.51, Śrīmad-bhāgavatam 1.16.7, Śrīmad-bhāgavatam 1.16.8, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.5, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.23, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.26, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.33, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.56, Śrīmad-bhāgavatam 3.23.56, Śrīmad-bhāgavatam 3.27.14, Śrīmad-bhāgavatam 3.27.23, Śrīmad-bhāgavatam 3.30.29, Śrīmad-bhāgavatam 3.30.30, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.37, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.28, Śrīmad-bhāgavatam 4.12.44, Śrīmad-bhāgavatam 4.19.23, Śrīmad-bhāgavatam 4.21.21, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.26, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.34, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.Sloka 1a-2a, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.2, Śrīmad-bhāgavatam 5.3.7, Śrīmad-bhāgavatam 5.3.9, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.42, Śrīmad-bhāgavatam 5.23.1, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.10, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.16, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.16, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.37, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.30, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.36, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.42, Śrīmad-bhāgavatam 6.10.4, Śrīmad-bhāgavatam 6.13.15, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.32, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.39, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.40, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.46, Śrīmad-bhāgavatam 7.6.2, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.12, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.6, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.18, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.14, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.12-14, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.56, Śrīmad-bhāgavatam 10.24.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.29.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.36.22-23, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.42-43, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.42.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.48.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.48.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.26-27, Śrīmad-bhāgavatam 11.31.28, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.46, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.66, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.3, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.91-92, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.52, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.125, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.275, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.71, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.96, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.281, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.41, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.163, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.44, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.51, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.84, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.87, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.51, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.1
zde. — Śrīmad-bhāgavatam 1.12.30, Śrīmad-bhāgavatam 4.2.26, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.59, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.3, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.5
zde v tomto světě — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.27, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.45
skutečně. — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.16
na tomto místě — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.5.31
ve vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.36, Śrīmad-bhāgavatam 3.2.13
v tomto Śrīmad-BhāgavatamuŚrīmad-bhāgavatam 2.10.2
v tomto světě. — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.16, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.50, Śrīmad-bhāgavatam 10.9.21, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.227, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.132, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.146, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.86, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.27
na toto místo — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.20, Śrīmad-bhāgavatam 6.15.10, Śrīmad-bhāgavatam 6.15.18-19, Śrīmad-bhāgavatam 10.13.13