Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.15.19

Verš

nāṭyaṁ sugītaṁ vāditram
antardhānaṁ ca khecarāḥ
ṛṣayaś cāśiṣaḥ satyāḥ
samudraḥ śaṅkham ātmajam

Synonyma

nāṭyam — divadelní umění; su-gītam — umění zpívat sladké písně; vāditram — umění hry na hudební nástroje; antardhānam — umění zmizet; ca — také; khe-carāḥ — polobozi cestující ve vesmíru; ṛṣayaḥ — velcí mudrci; ca — také; āśiṣaḥ — požehnání; satyāḥ — neomylná; samudraḥ — polobůh oceánu; śaṅkham — lasturu; ātma-jam — vydal ze sebe.

Překlad

Polobozi, kteří neustále cestují v meziplanetárním prostoru, obdařili krále Pṛthua uměním hrát divadelní hry, zpívat písně, hrát na hudební nástroje a kdykoliv z vlastní vůle zmizet. Velcí mudrci mu dali také neomylná požehnání a oceán mu nabídl lasturu, kterou vydal sám ze sebe.