Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.15.20

Verš

sindhavaḥ parvatā nadyo
ratha-vīthīr mahātmanaḥ
sūto ’tha māgadho vandī
taṁ stotum upatasthire

Synonyma

sindhavaḥ — moře; parvatāḥ — hory; nadyaḥ — řeky; ratha-vīthīḥ — cesty průjezdné pro vůz; mahā-ātmanaḥ — velké duše; sūtaḥ — profesionální přednašeč chvalozpěvů; atha — potom; māgadhaḥ — profesionální pěvec; vandī — profesionální přednašeč modliteb; tam — jeho; stotum — chválit; upatasthire — předstoupili.

Překlad

Moře, hory a řeky mu poskytly cesty, kudy bude moci bez překážek projíždět svým vozem. Poté před něho předstoupili sūta, māgadha a vandī a podle svých příslušných povinností začali skládat modlitby a chvalozpěvy.