Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.15.2

Verš

tad dṛṣṭvā mithunaṁ jātam
ṛṣayo brahma-vādinaḥ
ūcuḥ parama-santuṣṭā
viditvā bhagavat-kalām

Synonyma

tat — ten; dṛṣṭvā — když viděli; mithunam — pár; jātam — narozený; ṛṣayaḥ — velcí mudrci; brahma-vādinaḥ — odborníci na védské poznání; ūcuḥ — řekli; parama — velmi; santuṣṭāḥ — spokojeni; viditvā — jelikož věděli; bhagavat — Nejvyšší Osobnosti Božství; kalām — expanze.

Překlad

Velcí mudrci byli odborníky na védské poznání. Když viděli muže a ženu narozené z paží Venova těla, byli velmi spokojeni, neboť pochopili, že dvojice byla expanzí úplné části Viṣṇua, Nejvyšší Osobnosti Božství.

Význam

Metoda, kterou použili velcí mudrci a učenci s hlubokým poznáním Ved, byla dokonalá. Tím, že se postarali, aby král Vena dal nejprve vzniknout Bāhukovi (jak je popsáno v minulé kapitole), odstranili všechny reakce za jeho hříšné činnosti. Poté, co bylo tělo krále Veny takto očištěno, vzešli z něho muž a žena. Velcí mudrci pochopili, že se jedná o expanzi Pána Viṣṇua. Nebyla to samozřejmě viṣṇu-tattva, ale zvláště zmocněná expanze Pána Viṣṇua, zvaná āveśa.