Skip to main content

Synonyma

parama-adbhutam
protože jsou tak úžasné. — Śrīmad-bhāgavatam 8.5.11-12
parama-adbhute
ozdobný — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.18
parama-adbhutān
úžasné, neobyčejné — Śrīmad-bhāgavatam 9.1.23-24
parama-adbhutāḥ
nanejvýš schopní a obdivuhodní — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.30
parama-adhikā
nejvznešenější — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.69-70
ghṛta-sikta parama-anna
sladká rýže s příměsí ghí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.217
parama-annena
prvotřídním jídlem — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.15
pradhāna-parama-vyomnoḥ antare
mezi hmotným a duchovním světem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.50
parama-anubhāvam
nepochopitelné moci — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.62
parama-artha-lakṣaṇena
s duchovními příznaky — Śrīmad-bhāgavatam 5.15.7
parama-artha
transcendentální téma — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.6
cíl života — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.225
parama-artha-vidām
těch, kdo znají nejvyšší cíl — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.87
parama-puruṣa-artha
nejvyšší požehnání života. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.12
parama-artha-vicāra
rozhovory o duchovních tématech — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.43
parama-artha thākuka
o duchovním pokroku nemluvě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.24
parama-puruṣa-artham
nejlepší ze všeho, čeho lidé dosáhli — Śrīmad-bhāgavatam 5.6.17
parama-artham
dává konečný životní cíl — Śrīmad-bhāgavatam 5.12.11
smysluplné — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.203
parama-arthe
v duchovních záležitostech — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.159
tat-pārama-arthikam
jejich skutečná povaha — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.1-2
pārama-arthyam
nejdůležitĕjšího významu. — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.14
parama asthira
velmi rozrušení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.128
parama-astra
svrchovanou zbraní, brahmāstrouŚrīmad-bhāgavatam 11.31.12
parama-aṇavaḥ
atomické částečky — Śrīmad-bhāgavatam 5.12.9
parama-aṇu-vat
jako atomy — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.41
parama-aṇu
atomy — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.5
atom — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.39
atomické částečky — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.36
(nejmenší jednotka času mĕřená) neviditelným atomem — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.1
parama-aṇu-ādinā
společně s atomy — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.13
parama-aṇu-maye
v podobĕ atomů — Śrīmad-bhāgavatam 11.15.12
parama-aṇutām
prostor zaujímaný atomem — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.4
parama-aṇuḥ
atomy — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.1
atomový — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.4
parama-aṇūnām
atomů — Śrīmad-bhāgavatam 11.16.39
parama-bhakati
vysoce rozvinutá oddaná služba. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.34
parama-bhakti-bhāvena
v navýsost extatické láskyplné službě Pánu — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.10
parama-bhaktye
s velkou oddaností — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.49
parama-bhāgavataiḥ
nejvznešenĕjšími oddanými — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.11