Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.15.3

Verš

ṛṣaya ūcuḥ
eṣa viṣṇor bhagavataḥ
kalā bhuvana-pālinī
iyaṁ ca lakṣmyāḥ sambhūtiḥ
puruṣasyānapāyinī

Synonyma

ṛṣayaḥ ūcuḥ — mudrci pravili; eṣaḥ — tento muž; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; kalā — expanze; bhuvana-pālinī — Jenž udržuje svět; iyam — tato žena; ca — také; lakṣmyāḥ — bohyně štěstí; sambhūtiḥ — expanze; puruṣasya — Pána; anapāyinī — neoddělitelná.

Překlad

Velcí mudrci pravili: Muž je úplnou expanzí moci Pána Viṣṇua, Jenž udržuje celý vesmír, a žena je úplnou expanzí bohyně štěstí, jež se od Pána nikdy neoddělí.

Význam

Zde je jasně řečeno, že bohyně štěstí není od Pána nikdy oddělena. Lidé v hmotném světě mají bohyni štěstí velice rádi a touží po její přízni v podobě bohatství. Měli by ovšem vědět, že je neoddělitelná od Pána Viṣṇua. Materialisté by měli pochopit, že bohyni štěstí je třeba uctívat společně s Pánem Viṣṇuem a neuvažovat o ní odděleně. Chtějí-li si materialisté, kteří vyhledávají přízeň bohyně štěstí, udržet hmotné bohatství, musí uctívat Pána Viṣṇua a Lakṣmī společně. Jakmile materialista jedná jako Rāvaṇa, který chtěl oddělit Sītu od Pána Rāmacandry, zničí ho to. Ti, kdo jsou bohatí a mají přízeň bohyně štěstí v tomto světě, musí své peníze vložit do služby Pánu. Pak si mohou bez potíží nadále udržet své honosné postavení.