Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.15.21

Verš

stāvakāṁs tān abhipretya
pṛthur vainyaḥ pratāpavān
megha-nirhrādayā vācā
prahasann idam abravīt

Synonyma

stāvakān — nabízející modlitby; tān — ty osoby; abhipretya — když viděl, chápal; pṛthuḥ — král Pṛthu; vainyaḥ — syn Veny; pratāpa-vān — velice mocný; megha-nirhrādayā — vážným jako hřmění mraků; vācā — s hlasem; prahasan — s úsměvem; idam — toto; abravīt — pravil.

Překlad

Když před sebou velice mocný král Pṛthu, syn Veny, uviděl tyto profesionály, usmál se na ně, aby jim poblahopřál, a hlasem vážným jako hřmění mraků pravil následující.