Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.15.22

Verš

pṛthur uvāca
bhoḥ sūta he māgadha saumya vandiḻ
loke ’dhunāspaṣṭa-guṇasya me syāt
kim āśrayo me stava eṣa yojyatāṁ
mā mayy abhūvan vitathā giro vaḥ

Synonyma

pṛthuḥ uvāca — král Pṛthu řekl; bhoḥ sūta — ó sūto; he māgadha — ó māgadho; saumya — urozený; vandin — ó oddaný přednášející modlitby; loke — v tomto světě; adhunā — právě nyní; aspaṣṭa — nejsou zřetelně projevené; guṇasya — jehož vlastnosti; me — u mě; syāt — může být; kim — proč; āśrayaḥ — útočiště; me — u mě; stavaḥ — chvála; eṣaḥ — tato; yojyatām — může se vztahovat; — nikdy; mayi — na mě; abhūvan — byla; vitathāḥ — naprázdno; giraḥ — slova; vaḥ — vaše.

Překlad

Král Pṛthu řekl: Ó urozený sūto, māgadho a další oddaný přednášející modlitby, vlastnosti, o kterých hovoříte, u mě nejsou zřetelně projevené. Proč byste mě měli chválit za všechny tyto rysy, když nejsem jejich útočištěm? Nechci, aby tato slova, která jsou mi určena, vyzněla naprázdno — ale bude lépe, když je věnujete někomu jinému.

Význam

Všechny modlitby a chvalozpěvy, které přednášeli sūta, māgadha a vandī, popisovaly božské vlastnosti Mahārāje Pṛthua, který byl śaktyāveśa inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství. Tyto vlastnosti však ještě nebyly projeveny, a proto se král Pṛthu velice pokorně ptal, proč ho oddaní chválí takovými vznešenými slovy. Nechtěl, aby mu skládali modlitby a oslavovali ho, dokud vlastnosti, o kterých hovořili, nebude skutečně mít. Skládání modliteb bylo nepochybně namístě, jelikož byl inkarnací Boha, ale upozorňoval, že nikoho nelze přijmout jako inkarnaci Osobnosti Božství, aniž by měl božské vlastnosti. V současnosti se objevuje mnoho takzvaných inkarnací Osobnosti Božství, ale to jsou obyčejní hlupáci a darebáci, které lidé přijímají jako inkarnace Boha, přestože žádné božské vlastnosti nemají. Král Pṛthu si přál, aby v budoucnosti jeho skutečné vlastnosti mohly tato slova chvály ospravedlnit. I když byly přednášené modlitby bezchybné, Pṛthu Mahārāja naznačil, že takové modlitby by se neměly přednášet nezpůsobilé osobě, která se vydává za inkarnaci Nejvyšší Osobnosti Božství.