Skip to main content

Synonyma

kim-abhiprāyaḥ
s jakým zámĕrem — Śrīmad-bhāgavatam 10.33.28
kim akarot
co dělal — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.10
kim akāryam
co je zakázaný čin — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.58
kim anna-dātuḥ
zda patří zaměstnavateli, který mi dává peníze na jeho zaopatření — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.11
kim uta anyaiḥ
nemluvě o jiných věcech — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.20
kim anyaiḥ
k čemu je dobré všechno ostatní — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.6
kim anyat
neexistuje jiná příčina — Bg. 16.8
co říci o — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.27
co dalšího — Śrīmad-bhāgavatam 5.25.15
aparaiḥ kim
k čemu je potom jiné vlastnictví. — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.42
kim uta apare
o obyčejných lidech ani nemluvě — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.34
kim apekṣitam
co je závislost — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.58
kim api
co říci o — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.41
jakékoliv — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.34
každý, kdo — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.61, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.47
cokoliv — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.56, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.31, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.5
co — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.153
nějaká — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.169
nějak — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.177
kim api na
vůbec žádné — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.24
kim artham
za jakým účelem — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.34-36
z jakého důvodu — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.70
proč — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.285
kim asat-karmabhiḥ bhavet
jakou má cenu vykonávání dočasných plodonosných činností. — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.14
jaký prospěch může přinést vykonávání dočasných plodonosných činností. — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.15, Śrīmad-bhāgavatam 6.5.17
co prospěšného přináší vykonávání dočasných plodonosných činností. — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.16
k čemu mohou být dobré dočasné plodonosné činnosti. — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.18
k čemu je dobré vykonávat dočasné plodonosné činnosti. — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.19
bahunā kim
v krátkosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.87-91
kim bhūyaḥ
oč více potom — Śrīmad-bhāgavatam 10.34.17
kim ca
a cokoliv — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.43-45
také — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.5
dále — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.23
yat kim ca
cokoliv — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.41
kim cikīrṣasi
za jakým účelem sem přicházíš — Śrīmad-bhāgavatam 8.9.3
kim etat
co je to — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.26
kim hariṇā
čeho se bát od Pána Viṣṇua — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.36
kim idam
co to má znamenat — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.7
co je to — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.33
co to znamená — Śrīmad-bhāgavatam 9.1.17