Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.15.16

Verš

brahmā brahmamayaṁ varma
bhāratī hāram uttamam
hariḥ sudarśanaṁ cakraṁ
tat-patny avyāhatāṁ śriyam

Synonyma

brahmā — Pán Brahmā; brahma-mayam — z duchovního poznání; varma — brnění; bhāratī — bohyně učenosti; hāram — náhrdelník; uttamam — transcendentální; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; sudarśanam cakram — disk Sudarśana; tat-patnī — Jeho manželka (Lakṣmī); avyāhatām — nepomíjivou; śriyam — krásu a bohatství.

Překlad

Pán Brahmā daroval králi Pṛthuovi brnění z duchovního poznání; Bhāratī (Sarasvatī), Brahmova manželka, mu věnovala transcendentální náhrdelník; Pán Viṣṇu ho obdaroval diskem Sudarśana a manželka Pána Viṣṇua, bohyně štěstí, ho obdařila nepomíjivým bohatstvím.

Význam

Všichni polobozi obdarovali krále Pṛthua různými dary. Hari, inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství, známý na nebeských planetách jako Upendra, dal králi disk Sudarśana. Tento disk Sudarśana není totožný se Sudarśana cakrou, kterou používá Osobnost Božství, Kṛṣṇa nebo Viṣṇu. Jelikož byl Mahārāja Pṛthu částečným zastoupením moci Nejvyšší Osobnosti Božství, disk Sudarśana, který dostal, představoval částečnou moc původní Sudarśana cakry.