Skip to main content

Synonyma

ambhaḥ rasa-mayam
vodu a chuť — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.35
astra-mayam
zbraní — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.21
avidyā-mayam
sestávající z iluzorní energie — Śrīmad-bhāgavatam 5.25.8
ayaḥ-mayam
železný. — Śrīmad-bhāgavatam 11.1.17
aśmasāra-mayam
z oceli — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.30
brahma-mayam
z duchovního poznání — Śrīmad-bhāgavatam 4.15.16
chandaḥ-mayam
v podobě védských hymnů — Śrīmad-bhāgavatam 4.18.14
především ovlivněná pokyny Véd — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.21
složené z védských mĕr veršů — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.11-12
deva-māyām
různorodé energie Pána — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.42
Pánovu pokrývající energii — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.46
jejíž podoba je výtvorem matoucí energie Pána — Śrīmad-bhāgavatam 11.8.7
hmotnou iluzorní energii — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.235
vliv vnější klamné energie — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.190
deva-mayam
v kvalitě dobra — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.30
sarva- deva-mayam
duše všech polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 9.11.1
sarva-deva-mayam
který zahrnuje všechny polobohy — Śrīmad-bhāgavatam 9.6.35-36
původce všech polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 9.14.47
vtělení všech polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 9.15.38
všeprostupující Osobnost Božství, pána všech polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 9.16.20
zdroj všech polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 9.18.48
jenž v sobĕ obsahuje všechny polobohy — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.25
deva-māyām iva
přesně jako matoucí energie Pána — Śrīmad-bhāgavatam 9.20.8-9
sarva-devatā-mayam
zahrnující všechny polobohy — Śrīmad-bhāgavatam 5.23.8
dravya-mayam
vlastník všeho příslušenství — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.21
vyžadující mnohé příslušenství — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.48-49
māyām etām
tuto matoucí energii — Bg. 7.14
graha-ṛkṣa-tārā-mayam
sestávající ze všech planet a hvězd — Śrīmad-bhāgavatam 5.23.9
guṇa-mayam
popisující všechny transcendentální vlastnosti — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.39
hmotné výsledky — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.15
složených z kvalit hmotné přírody — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.10-11
tvořený kvalitami přírody — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.6-7
hema-mayam
zářivé jako zlato — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.4
hiraṇ-mayam
vyrobené ze zlata — Śrīmad-bhāgavatam 9.2.27
jala-mayam
s vodou všude kolem — Śrīmad-bhāgavatam 10.80.37
jīva- mayam
plné živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.23-24
karma-mayam
dosažitelný védskými obřady — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.33
vytvářející tisíce tužeb a jednající podle toho — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.21
utvářená plodonosným jednáním — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.37
mahā-māyām
známé jako Mahā-māyā — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.16