Skip to main content

Zpěv druhý: Vesmírný projev

KAPITOLA PRVNÍ: První krok v realizaci Boha
KAPITOLA DRUHÁ: Pán v srdci
KAPITOLA TŘETÍ: Čistá oddaná služba — změna v srdci
KAPITOLA ČTVRTÁ: Způsob tvoření
KAPITOLA PÁTÁ: Příčina všech příčin
KAPITOLA ŠESTÁ: Potvrzení Puruṣa-sūkty
KAPITOLA SEDMÁ: Popis význačných inkarnací
KAPITOLA OSMÁ: Otázky krále Parīkṣita
KAPITOLA DEVÁTÁ: Odpovědi citováním Pánových slov
KAPITOLA DESÁTÁ: Bhāgavatam je odpovědí na všechny otázky