Skip to main content

Zpěv první: Stvoření

KAPITOLA PRVNÍ: Otázky mudrců
KAPITOLA DRUHÁ: Božská podstata a Boží služba
KAPITOLA TŘETÍ: Kṛṣṇa je zdroj všech inkarnací
KAPITOLA ČTVRTÁ: Příchod Śrī Nārady
KAPITOLA PÁTÁ: Nāradovy pokyny Vyāsadevovi ke Śrīmad-Bhāgavatamu
KAPITOLA ŠESTÁ: Rozhovor mezi Nāradou a Vyāsadevem
KAPITOLA SEDMÁ: Syn Droṇy potrestán
KAPITOLA OSMÁ: Modlitby královny Kuntī a zachránění Parīkṣita
KAPITOLA DEVÁTÁ: Bhīṣmadevův odchod v přítomnosti Pána Kṛṣṇy
KAPITOLA DESÁTÁ: Odjezd Pána Kṛṣṇy do Dvāraky
KAPITOLA JEDENÁCTÁ: Pán Kṛṣṇa přijíždí do Dvāraky
KAPITOLA DVANÁCTÁ: Narození krále Parīkṣita
KAPITOLA TŘINÁCTÁ: Dhṛtarāṣṭra opouští domov
KAPITOLA ČTRNÁCTÁ: Odchod Pána Kṛṣṇy
KAPITOLA PATNÁCTÁ: Pāṇḍuovci včas odcházejí do ústraní
KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ: Jak Parīkṣit přivítal věk Kali
KAPITOLA SEDMNÁCTÁ: Trest a odplata Kalimu
KAPITOLA OSMNÁCTÁ: Bráhmanský chlapec proklíná Mahārāje Parīkṣita
KAPITOLA DEVATENÁCTÁ: Příchod Śukadeva Gosvāmīho