Skip to main content

Věnování

VĚNOVÁNO
Śrīlovi Prabhupādovi
Bhaktisiddhāntovi Sarasvatīmu
Gosvāmīmu Mahārājovi

MÉMU DUCHOVNÍMU MISTROVI
k 26. výročí jeho odchodu z této planety.

Žije věčně ve svých božských pokynech
a jeho následovník žije s ním.