Skip to main content

Synonyma

arhayām cakre
nabídl — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.6
provedl uctívání — Śrīmad-bhāgavatam 10.52.28
saṁsāra-cakre asmin
v tomto světě zrození a smrti — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.24
cakre
připravil — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.21
učinil — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.22, Śrīmad-bhāgavatam 4.6.40, Śrīmad-bhāgavatam 4.18.29, Śrīmad-bhāgavatam 4.26.12, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.41, Śrīmad-bhāgavatam 9.15.14, Śrīmad-bhāgavatam 9.19.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.13.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.26.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.26.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.51, Śrīmad-bhāgavatam 10.56.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.30-31, Śrīmad-bhāgavatam 10.67.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.3, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.59, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.1, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.1
udělal — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.6, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.1
sestavil — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.6
věnoval pozornost — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.32
vykonával — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.4, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.38
způsobil — Śrīmad-bhāgavatam 3.17.19
ustanovil — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.66
přijal — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.29
činí — Śrīmad-bhāgavatam 4.18.30
rozhodl se — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.34
vykonané — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.4
stvořil — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.50
do kola času (opakovaného zrození a smrti) — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.22
vykonal — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.24, Śrīmad-bhāgavatam 9.10.29, Śrīmad-bhāgavatam 9.11.11, Śrīmad-bhāgavatam 9.16.8, Śrīmad-bhāgavatam 9.20.18, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.60, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.44, Śrīmad-bhāgavatam 10.50.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.71.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.47
v kole — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.42
učinil, aby byli — Śrīmad-bhāgavatam 9.8.5-6
(Vasiṣṭha) prováděl — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.23-24
postavil — Śrīmad-bhāgavatam 9.11.13-14
činil si — Śrīmad-bhāgavatam 9.14.10
vytvořil — Śrīmad-bhāgavatam 9.16.17, Śrīmad-bhāgavatam 9.16.18-19, Śrīmad-bhāgavatam 10.82.3-6, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.50
upřel — Śrīmad-bhāgavatam 9.21.16
systematicky prováděné — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.1-2
zvětšoval — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.52
složil — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.36
performed — Śrīmad-bhāgavatam 10.45.42-44
vyvinula — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.7-8
konal — Śrīmad-bhāgavatam 10.86.15
učinila — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.47
udĕlal — Śrīmad-bhāgavatam 11.4.1, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.76-77
rozdĕlil — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.48-49
obrátil — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.1
namaḥ-cakre
vzdal uctivé poklony — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.39-40
skládající poklony — Śrīmad-bhāgavatam 9.21.9
kalpayām cakre
naplánovali — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.22-23
manaḥ cakre
myslel — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.24
usmyslel si — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.1