Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.1

Verš

taṁ vande gaura-jaladaṁ
svasya yo darśanāmṛtaiḥ
vicchedāvagraha-mlāna-
bhakta-śasyāny ajīvayat

Synonyma

tam — Jemu; vande — s úctou se klaním; gaura — Śrī Caitanya Mahāprabhu; jala-dam — dešťový mrak; svasya — sebe; yaḥ — ten, který; darśana-amṛtaiḥ — nektarem ukázání; viccheda — kvůli odloučení; avagraha — nedostatek deště; mlāna — mrzuté, vyschlé; bhakta — oddané; śasyāni — obilí; ajīvayat — zachránil.

Překlad

S úctou se klaním Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi přirovnávanému k mraku, jenž dává vodu obilným polím, která jsou jako oddaní trpící nedostatkem deště. Odloučení od Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua je jako sucho, ale když se Pán vrátí, Jeho přítomnost působí jako déšť nektaru padající na veškeré obilí, které je tak zachráněno před uhynutím.