Skip to main content

Synonyma

bhakta-abhimāna
považovat se za oddaného — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.88
nálada oddaného. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.99
bhakta-abhimānine
považující se za oddaného Pána Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.25
bhakta-abhirakṣaṇam
na ochranu svých oddaných. — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.28
bhakta-prema-adhīna
vždy podřízený láskyplným citům svých oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.156
advaita-ādi bhakta-vṛnda
a také osobností, jako je Advaita Ācārya a všichni oddaní — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.94
a také oddaní, jako je Advaita Ācārya — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.280
ajāta-rati sādhaka-bhakta
nezralí oddaní zaměstnaní oddanou službou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.291
bhakta-anurodhe
na žádost oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.116
prapanna-bhakta-artha-vidhau
podle usměrňujících zásad, které dodržují čistí oddaní — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.2
bhakta- avatāra
inkarnace oddaného — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.298
bhakta-avatāra
inkarnace oddaného — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.92, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.120, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.112
inkarnace v podobě oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.97
inkarnace v podobě oddaného — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.97, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.13
inkarnace oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.317
bhakta-avatāram
inkarnaci oddaného — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.13
jako inkarnace oddaného — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.14
inkarnaci v podobě oddaného — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.5
v inkarnaci oddaného — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.6
bhakta-bhukta-avaśeṣa
a zbytky jídla, které jedl oddaný — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.60
bhakta-aṅga
těla oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.139
bahu-bhakta
mnoho oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.45
bahu bhakta-gaṇa
mnoho oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.127-129
bhakta bali'
jako oddaný — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.89
bhakta-vatsalaḥ
ten, který je velmi příznivě nakloněný Svým oddaným — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.11
kind to the devotees — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.10
laskavý k oddaným — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.34
který je velice laskavý ke Svým oddaným — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.35-39
Pán Kṛṣṇa, jenž je laskavý ke svým oddaným. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.104
bhakta
oddaní — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.40, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.32, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.38, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.81, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.82, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.108-109, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.88, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.232, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.57, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.63, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.122, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.152-154, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.13, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.123, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.152, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.200, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.253, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.31, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.72, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.187, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.64, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.67, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.164, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.70, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.15, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.284, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.15, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.44, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.78
oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.42, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.20-24, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.84, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.8, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.13
ke Tvým oddaným — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.26
ke svým oddaným — Śrīmad-bhāgavatam 10.49.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.42
Tvých oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 10.59.25
svým oddaným — Śrīmad-bhāgavatam 10.62.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.59
se svým oddaným — Śrīmad-bhāgavatam 10.63.33
se svými oddanými — Śrīmad-bhāgavatam 10.65.29
pro oddané — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.59
čistý oddaný — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.61, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.99, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.267
oddaný — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.25, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.19, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.265, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.93, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.100, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.17, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.39, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.88, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.122, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.64, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.107, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.52, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.54, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.229, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.69, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.71, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.353, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.127, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.170, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.188, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.79, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.192, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.219, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.100