Skip to main content

Synonyma

abhaya-dam
dárce nebojácnosti — Śrīmad-bhāgavatam 12.10.2
akāma-dam
tomu, kdo nikdy nemůže uspokojit ničí touhy — Śrīmad-bhāgavatam 11.8.31
artha-dam
jež má svůj význam. — Śrīmad-bhāgavatam 7.6.1
dávající nĕco velmi cenného — Śrīmad-bhāgavatam 11.9.29
aśānti-dam
způsobující úzkost — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.48-49
dam-patīnām
mezi mužem a ženou — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.4
manžela a manželky. — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.13
mužů a žen spojených manželským svazkem — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.26
dam-patī
manžel a manželka — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.43
manželka a manžel — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.60
manželský pár — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.25
oba manželé — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.39
manžela a manželku — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.38
pár — Śrīmad-bhāgavatam 10.58.52, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.59
dam-patyoḥ
nevěstě a ženichovi — Śrīmad-bhāgavatam 3.22.23
pár — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.46
král se svou manželkou — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.60
manželů — Śrīmad-bhāgavatam 6.19.18
manžela a manželky — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.51, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.46
vimukti-dam
který dáváš osvobození — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.57
vara-dam
dárce všech požehnání — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.25
který udílí požehnání — Śrīmad-bhāgavatam 6.19.15
dárce volby — Śrīmad-bhāgavatam 10.58.20
duḥkha-dam
působí utrpení — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.13
dhana-dam
k tomu, kdo může dát milodarem nesmírné bohatství — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.13
Kuveru neboli toho, kdo dává peníze — Śrīmad-bhāgavatam 9.2.32
puruṣa-tuṣṭi-dam
vše má být Nejvyšší Osobnosti Božství velice příjemné. — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.51-52
śaraṇa-dam
na toho, kdo skýtá útočištĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.32
dam
dávající. — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.13
plnící — Śrīmad-bhāgavatam 10.31.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.31.13
dárce — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.55, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.5
jenž udĕluje — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.24
siddhi-dam
dávající dokonalost. — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.14
mukti-dam
Pána, který dává osvobození — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.8
śiva-dam
dávající dobro — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.91, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.100, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.149
śubha-dam
přinášející vše příznivé — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.154
jala-dam
dešťový mrak — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.1
dām
což dává. — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.51
dām-patye
ve vztahu mezi manželi — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.3