Skip to main content

Synonyma

jala-āśaya-abhyāśam
k vodní nádrži — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.46
jala-abhāve
kvůli nedostatku vody — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.69
jala-agni-sūryaiḥ
přísnou askezí, jako je setrvávání ve vodě, mezi planoucími ohni nebo na žhavém slunci — Śrīmad-bhāgavatam 5.12.12
uctíváním vody, ohně nebo spalující sluneční záře — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.52
hema-jāla-akṣa
z malých oken se zlatými sítěmi — Śrīmad-bhāgavatam 8.15.19
amala-jala-āśayeṣu
v jezerech s čistou vodou — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.13
amala-jala-pūrṇānām
plných čisté a průzračné vody — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.10
anna-jala
jídlo a pití — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.98
jala-ante
k vodě — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.39
na břehu řeky — Śrīmad-bhāgavatam 10.22.2-3
jala-antikāt
z vody — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.51
jala-ādau api
voda a jiné látky zprostředkující odraz — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.29
jāla-arka
slunečního světla procházejícího otvory v okenní síti — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.5
jala-arthī
jelikož se chtěl napít vody — Śrīmad-bhāgavatam 9.18.18
jala-avagāhana
koupání ve vodě — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.83
aśru-jala
slzy z očí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.217, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.105
slzy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.104
bhakta-pada-jala
voda, která omyla nohy oddaného — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.60
jala bhare
nosí vodu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.107
nabírá vodu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.107
nabírali vodu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.111
jala bhari'
plnící vodou. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.75
jala-dasyu-bhaye
z obav před piráty — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.198
jala- bhājanam
nádobu s vodou. — Śrīmad-bhāgavatam 8.19.28
jala-brahma-sama
Nejvyšší v podobě vody. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.135
jala-brahmera
Parambrahma projeveného ve vodě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.136
bāhya-jala-dhārā
proud vody z Oceánu Příčin vně vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.1
jala-caram
vodního tvora — Śrīmad-bhāgavatam 10.17.9
jala-caraḥ
vodní tvor — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.26
catuḥ-sindhu-jala
s vodou ze čtyř oceánů — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.48
māyā-jāla chuṭe
vysvobodí se ze sítě māyiŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.25
jala-chāṅṭi
kapkami vody — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.146
jala-da
jako mrak — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.27-28
jala-dam
dešťový mrak — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.1
jala deya
lije vodu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.101
jala-dhara
mrak plný vody — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.109
jala-dharāḥ
mraky — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.7-8, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.26
jala-dhau
v oceánu. — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.33
jala-dhayaḥ
oceánů — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.33
jala-dhi
oceány — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.16