Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.28.37

Verš

dehaṁ ca taṁ na caramaḥ sthitam utthitaṁ vā
siddho vipaśyati yato ’dhyagamat svarūpam
daivād upetam atha daiva-vaśād apetaṁ
vāso yathā parikṛtaṁ madirā-madāndhaḥ

Synonyma

deham — hmotné tělo; ca — a; tam — to; na — ne; caramaḥ — poslední; sthitam — sedící; utthitam — vstávající; — nebo; siddhaḥ — realizovaná duše; vipaśyati — chápe; yataḥ — protože; adhyagamat — dosáhla; sva-rūpam — své skutečné totožnosti; daivāt — podle osudu; upetam — dospěla; atha — navíc; daiva-vaśāt — podle osudu; apetam — odešla; vāsaḥ — šaty; yathā — jako; parikṛtam — oblečené; madirā-mada-andhaḥ — ten, kdo je zaslepený opilostí.

Překlad

Dokonale realizovaná duše dosáhla své skutečné totožnosti, a proto nechápe, jak se hmotné tělo pohybuje nebo jedná, stejně jako opilý člověk neví, zda má na sobě šaty nebo ne.

Význam

Toto životní stadium vysvětluje Rūpa Gosvāmī v Bhakti-rasāmṛta-sindhu. Ten, jehož mysl je zcela sladěná s touhou Nejvyšší Osobnosti Božství a kdo se na sto procent věnuje oddané službě Pánu, zapomíná na hmotné požadavky svého těla.