Skip to main content

Synonyma

daiva-adhīnam
řízení osudu — Śrīmad-bhāgavatam 10.20.12
daiva-adhīnaḥ
ovládaná nadpřirozenou silou — Śrīmad-bhāgavatam 3.3.23
daiva-adhīnāḥ
jež ovládá prozřetelnost — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.18
daiva-balam
moc prozřetelnosti — Śrīmad-bhāgavatam 9.6.29
daiva-balāt
prozřetelností — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.48
daiva-bhūta-ātma
vše způsobené tělem, nadpřirozenými silami a jinými živými bytostmi — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.6
daiva-coditam
shodou okolností či uvažováním — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.42
daiva-coditaḥ
podnícený prozřetelností — Śrīmad-bhāgavatam 8.2.27
daiva-coditā
jako by přinucená prozřetelností — Śrīmad-bhāgavatam 9.3.4
daiva-coditāt
na popud vyšší autority — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.13
pod vyšším řízením — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.41
vyšším řízením — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.44
daiva-tantram-okouzlení prozřetelnost
daiva-tantram-okouzlení prozřetelností — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.17
daiva-karma-ātma-rūpiṇaḥ
gigantické podoby transcendentální činnosti, času a povahy — Śrīmad-bhāgavatam 3.6.35
daiva-tamasya
nejváženějšího poloboha (Pána Śivy) — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.28
daiva-īritāt
podle osudu — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.38
daiva-hatam
o tom, co je zmařeno prozřetelností — Śrīmad-bhāgavatam 4.19.34
daiva-saṁjñitaiḥ
řízením vyšší moci. — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.51
daiva-yogena
s energií Nejvyššího Pána — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.14
působením nějaké vyšší síly — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.33
daiva-vaśāt
podle osudu — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.37
daiva-vaśa-gaḥ
pod vládou Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.38
daiva-netreṇa
pod dohledem Pána — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.1
daiva
nadpřirozené — Śrīmad-bhāgavatam 3.3.23
nadlidské — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.10
autoritou Pána — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.42
Pánem — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.29
prozřetelností — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.47, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.23-25
osudem — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.29, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.45.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.59.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.41
prozřetelnost — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.32
Nejvyšší Osobností Božství — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.49
milostí Pána — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.10
polobozi — Śrīmad-bhāgavatam 8.10.5
působením mystické síly Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.49-50
Prozřetelností — Śrīmad-bhāgavatam 10.36.39
osudu — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.20, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.37, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.36
dřívĕjších plodonosných činností — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.10
Nejvyššího — Śrīmad-bhāgavatam 11.13.37
svrchované moci Boha — Śrīmad-bhāgavatam 11.18.33
božských — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.87