Skip to main content

Synonyma

mada-induvara-candana-aguru-sugandhi-carcā-arcitaḥ
potřené mastí z pižma, kafru, bílého santálu a aguruŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.91
mada-vihvala-akṣī
jejíž oči byly neklidné kvůli mladické pýše — Śrīmad-bhāgavatam 8.9.16-17
mada-andha
zaslepených opojením — Śrīmad-bhāgavatam 5.2.6
omámené — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.10-12
mada-andhaiḥ
oslepenými vůní — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.51
śrī-mada-andhasya
který je zaslepený dočasným bohatstvím — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.13
śrī-mada-andhau
zaslepené samolibostí a bohatstvím — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.7
śrī-mada-andhayoḥ
kteří jsou zaslepeni nebeským bohatstvím — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.19
kteří jste začali bláznit po hmotném bohatství, a tak jste oslepli — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.40
mada-andhaḥ
zaslepený mocí — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.5
zaslepený falešnou slávou — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.16
madirā-mada-andhaḥ
ten, kdo je zaslepený opilostí. — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.37
mada-andhānām
zaslepené hmotným bohatstvím — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.5
mada-anvitāḥ
pohrouženi v samolibosti — Bg. 16.10
mada-aśanaiḥ
kteří pili med — Śrīmad-bhāgavatam 8.2.23-24
mada-cyudbhiḥ
vypouštĕjící maduŚrīmad-bhāgavatam 10.90.1-7
mada-cyut
opojný mok mu kapal z tlamy — Śrīmad-bhāgavatam 8.2.23-24
vzrušením vymĕšující sekret z hlavy — Śrīmad-bhāgavatam 10.33.24
dhana-mada
v podobě opojení hmotným bohatstvím — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.17
mada-hara
omamná síla — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.22
kuraṅga-mada-jit
překonávající vůni pižma — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.91
mada-kala
omámených — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.171
mada-karī
šílený slon — Śrīmad-bhāgavatam 10.42.17
mada-āghūrṇita-locanau
v opilosti koulející očima — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.2-3
mada
v klamu — Bg. 16.17
opojení — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.29
opojením — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.12, Śrīmad-bhāgavatam 5.9.18, Śrīmad-bhāgavatam 5.25.5, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.58-60, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.65.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.67.9-10, Śrīmad-bhāgavatam 10.73.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.73.12-13
opojením s laskavostí — Śrīmad-bhāgavatam 5.25.5
kvůli pýše — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.2-8
šílenstvím — Śrīmad-bhāgavatam 6.13.16
šílenství — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.27
v omámení — Śrīmad-bhāgavatam 10.17.4
omámenosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.25.3
pobláznĕných — Śrīmad-bhāgavatam 10.25.6
pýchy — Śrīmad-bhāgavatam 10.26.25
v omámenosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.27.8
kvůli omámenosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.27.16
omámeností — Śrīmad-bhāgavatam 10.30.12
opilostí — Śrīmad-bhāgavatam 10.35.24-25
a sloního potu — Śrīmad-bhāgavatam 10.43.15