Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.5.17

Verš

śrī-śuka uvāca
sa evaṁ bhagavān pṛṣṭaḥ
kṣattrā kauṣāravo muniḥ
puṁsāṁ niḥśreyasārthena
tam āha bahu-mānayan

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; saḥ — on; evam — takto; bhagavān — velký mudrc; pṛṣṭaḥ — na požádání; kṣattrā — Vidury; kauṣāravaḥ — Maitreya; muniḥ — velký mudrc; puṁsām — pro všechny lidi; niḥśreyasa — pro nejvyšší dobro; arthena — pro tento cíl; tam — jemu; āha — vyprávěl; bahu — velice; mānayan — uctívající.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Velký mudrc Maitreya Muni nejprve Vidurovi projevil svoji hlubokou úctu a potom na jeho žádost začal hovořit pro nejvyšší dobro všech lidí.

Význam

Velký mudrc Maitreya Muni je zde označen slovem bhagavān, neboť předčil všechny obyčejné lidi svojí učeností a zkušenostmi. Jeho rozhodnutí o tom, co je nejvyšší službou pro dobro světa, je tedy pokládáno za autoritativní. Nejvyšší službou celé lidské společnosti, která se týká všech jejích oblastí, je oddaná služba Pánu a mudrc ji na žádost Vidury důkladně popsal.