Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.5.18

Verš

maitreya uvāca
sādhu pṛṣṭaṁ tvayā sādho
lokān sādhv anugṛhṇatā
kīrtiṁ vitanvatā loke
ātmano ’dhokṣajātmanaḥ

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Śrī Maitreya řekl; sādhu — vše dobré; pṛṣṭam — jsem otázán; tvayā — tebou; sādho — ó dobrotivý; lokān — všichni lidé; sādhu anugṛhṇatā — projevující milost pro dobro všech; kīrtim — slávu; vitanvatā — šířící; loke — ve světě; ātmanaḥ — vlastního já; adhokṣaja — Transcendence; ātmanaḥ — mysl.

Překlad

Śrī Maitreya řekl: Sláva tobě, ó Viduro! Tážeš se mne na nejvyšší ze všeho dobra, a projevuješ tak milost světu i mně, protože tvoje mysl je neustále pohroužená v myšlenkách na Transcendenci.

Význam

Maitreya Muni, který byl důkladně obeznámený s vědou o Transcendenci, chápal, že Vidurova mysl byla zcela pohroužena do Transcendence. Adhokṣaja znamená “to, co transcenduje hranice smyslového vnímání a smyslové zkušenosti”. Pán je transcendentální našim smyslovým vjemům, ale zjevuje se upřímným oddaným. Jelikož Vidura byl vždy pohroužen do myšlenek na Pána, Maitreya chápal, že je na vysoké transcendentální úrovni. Vážil si Vidurových cenných otázek a velmi uctivě mu poděkoval.